Pravila zaštite podataka za Lidl aplikaciju

Zahvaljujemo vam se što koristite našu aplikaciju (u daljem tekstu „aplikacija“) i što ste zainteresovani za naša pravila zaštite podataka. U daljem tekstu vas obaveštavamo o prirodi i obimu obrade vaših podataka o ličnosti od strane Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3 („Lidl“ ili „mi“). Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predstavlja opšti zakon koji uređuje zaštitu podataka i od istog Lidl polazi prilikom uređivanja pravila.

Sadržaj:

1. Uopšteno o obradi podataka na aplikaciji

2. Preuzimanje naše aplikacije

3. Upotreba naše aplikacije

4. Pristup funkcijama na vašem mobilnom uređaju

5. Analiza upotrebe i reklamiranje

6. Ostale funkcije

7. Primaoci izvan zemljama članica Konvencije Saveta Evrope

8. Vaša prava

9. Kontakt podaci
 

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
1. Uopšteno o obradi podataka na aplikaciji

Obrada vaših podataka koju vrši Lidl prilikom upotrebe naše aplikacije se može podeliti u tri kategorije: kada preuzmete našu aplikaciju tada se neophodni podaci prenose u odgovarajuću prodavnicu aplikacija.
da biste mogli da koristite naše funkcije, npr. da pronađete Lidlove prodavnice u vašoj blizini, naša aplikacija zahteva pristup različitim funkcijama na vašem mobilnom uređaju.
kada koristite našu aplikaciju, vaš uređaj i naš server razmenjuju određene podatke. Ti podaci mogu da podrazumevaju i lične podatke. Podaci koji se prikupe na ovaj način mogu da se, na primer, koriste kako bi se optimalizovala naša aplikacija i kako bi se u pretraživaču vašeg uređaja ili putem takozvanih „push poruka“ prikazale reklame.

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
2. Preuzimanje naše aplikacije

Kada preuzmete našu aplikaciju, od strane odgovarajućeg operatera prodavnice aplikacija (Apple App Store ili Google Play) sledeći podaci se automatski obrađuju:

- korisničko ime u prodavnici aplikacija,
- email adresa koja se čuva u prodavnici aplikacija,
- korisnički broj vašeg računa u prodavnici aplikacija,
- vreme preuzimanja,
- informacije o plaćanju i
- broj vašeg uređaja.

Mi nemamo uticaj na prikupljanje ovih podataka i nismo odgovorni za takvu obradu. Više informacija o obradi ovih podataka možete pronaći u pravilima zaštite podataka operatera odgovarajuće prodavnice aplikacija:

- Google Play prodavnica
- Apple prodavnica aplikacija

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
3. Upotreba naše aplikacije

Svrha obrade podataka / zakonski osnov:

Kada koristite našu aplikaciju, automatski i bez ikakvih aktivnosti sa vaše strane na naš server se prenose sledeći podaci:

- mobilni uređaj sa kog ste pokrenuli našu aplikaciju,
- IP adresa vašeg mobilnog uređaja,
- datum i vreme pristupanja,
- zahtev klijenta,
- kod HTTP odgovora,
- količina prenesenih podataka i
- koja verzija aplikacije se koristi.

Ovi podaci se privremeno skladište u takozvanoj log datoteci i to u sledeće svrhe:

- zaštita naših sistema,
- rešavanja problema i
- prevencije zloupotrebe i prevare. 

Zakonski osnov za obradu IP adrese je član 12 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja: Podaci se čuvaju u periodu od 14 dana i nakon toga se automatski brišu.

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
4. Pristupanje funkcijama na vašem mobilnom uređaju

Svrha obrade podataka / zakonski osnov:

Podaci o lokaciji

Ukoliko ste pristali na takozvanu geolokalizaciju prilikom korišćenja naše aplikacije podešavanjem vašeg mobilnog uređaja putem opcije „Dozvoli“, mi ćemo ovu funkciju koristiti kako bismo vam ponudili individualne usluge povezane sa vašom trenutnom lokacijom. Podatak o vašoj lokaciju obrađujemo posebno u okviru funkcije „Pretraga prodavnica“, i to na osnovu GPS-a i vaše mreže, a kako bismo mogli da vam prikažemo koja prodavnica vam je najbliža.

Fotografije / mediji / datoteke na vašem mobilnom uređaju / sadržaj USB memorije

Ukoliko koristeći našu aplikaciju napravite spisak za kupovinu, u zavisnosti od lokacije, instalacije aplikacije i slobodne memorije, ovi podaci će se automatski čuvati u memoriji vašeg mobilnog uređaja ili na priključenom medijumu za čuvanje.

Kamera (snimljene fotografije i video snimci)

Kamera na vašem mobilnom uređaju se koristi za skeniranje QR kodova. 

Informacije WiFi konekciji

Naša aplikacija koristi WiFi konekciju na vašem mobilnom uređaju kako bi uspostavila vezu sa internetom.

Ostale funkcije uređaja

Pristupanje ostalim funkcijama vašeg mobilnog uređaja omogućava našoj aplikaciji, pre svega, da preuzima podatke sa interneta i obrađuje poruke o greškama. Pored toga, to takođe omogućava našoj aplikaciji da radi prilikom pokretanja uređaja i da deaktivira stanje mirovanja uređaja. Na kraju, ukoliko ste dali pristanak, naša aplikacija može takođe i da vam šalje takozvane „push poruke“ kako biste dobili informacije o trenutnim ponudama i promocijama.

Zakonski osnov za obradu podataka o vašoj lokaciji je vaš pristanak u skladu sa članom 10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja: Podaci o vašoj lokaciji biće izbrisani nakon što zatvorite našu aplikaciju.

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
5. Analiza upotrebe i reklamiranje

Svrha obrade podataka / zakonski osnov:

Kako bismo poboljšali funkcije naše aplikacije, kao i našu ponudu i reklamiranje, mi kreiramo pseudonimizovane korisničke profile kako bismo utvrdili ponašanje korisnika. Zakonski osnov je član 12 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dizajn orijentisan na potražnju i kontinuirana optimizacija  naše aplikacije radi boljeg iskustva kupovine i izbegavanja reklama koje vas ne zanimaju je kako u našem, tako i u vašem interesu. Za analizu upotrebe i reklamiranje koristimo sledeće usluge:

Google analitika

U okviru ove aplikacije, koristi se Google analitika, usluga Google Inc. SAD (“Google”), kako bi se analiziralo ponašanje korisnika. Google obrađuje sledeće podatke:

mobilni uređaj sa kog ste pokrenuli našu aplikaciju,
tip i verzija pretraživača,
operativni sistem koji se koristi,
IP adresa i
vreme zahteva servera.

Podaci se koriste da bi:

- procenili upotrebu naše aplikacije,
- sastavili izveštaje o aktivnostima aplikacije i 
- pružili dalje usluge u vezi sa upotrebom aplikacije i interneta za potrebe ispitivanja tržišta i dizajna orijentisanog na potražnju.

IP adrese su anonimizovane tako da nije moguće utvrditi nečiji identitet (takozvano maskiranje IP adrese). U bilo kom trenutku možete da isključite korišćenje Google analitike kako je objašnjeno u odeljku „Pravne napomene / Google analitika & Adjust“, što će imati dejstvo za ubuduće.

Adjust

Pored ovoga, naša aplikacija koristi analitičku opciju Adjust, proizvod kompanije Adjust GmbH, Nemačka. Kada instalirate našu aplikaciju, podesite instalaciju i podatke o događajima za prodavnice (npr. upotreba aplikacije). Na ovaj način mi možemo da razumemo kakva je vaša interakcija sa našom aplikacijom. Štaviše, ovo nam omogućava da analiziramo i poboljšamo naše reklamne kampanje za mobilne uređaje. Za potrebe ove analize, Adjust koristi:

IDFA (Identifikator za reklamiranje na iOS uređajima) ili reklamni ID na Androidu,
IP ili MAC adresu,
HTTP zaglavlje i
zapis vašeg uređaja (između ostalog: vreme pristupa, država, jezik, lokalna podešavanja, operativni sistem i njegove verzije, kao i podatak o verziji aplikacije).

Ovi podaci se anonimizuju pre obrade za gore navedene svrhe, odnosno ni mi ni Adjust ne možemo da vas identifikujemo koristeći ove podatke.

U bilo kom trenutku možete preko vašeg operativnog sistema resetovati ili onemogućiti IDFA ili reklamni ID na Androidu.

Ukoliko ne želite da vas Adjust prati, u bilo kom trenutku možete da povučete saglasnost u meniju pod stavkom „Pravne napomene / Google analitika & Adjust“ i to će ubuduće biti na snazi.

Primaoci / kategorije primaoca:

Podaci o vašoj upotrebi koje obrađuje Google analitika se po pravilu prenose na server koji se nalazi na adresi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD i tamo se čuvaju. Google ni pod kojim uslovima neće povezivati vašu IP adresu sa ostalim podacima. Podaci o vašoj upotrebi koje obrađuje Adjust se prenose na server na adresi Adjust GmbH, ulica Saarbrücker 38a, D-10405 Berlin, Nemačka i tamo se skladište. Ovi podaci se mogu otkriti trećim licima samo pod uslovom da je to potrebno u skladu sa zakonom ili ukoliko treća lica obrađuju podatke u nečije ime odnosno prema uputstvima.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:

Nakon što se lični podaci anonimizuju, više nije moguće utvrditi nečiji identitet. Statistički podaci se iz Google analitike ili iz Adjust softvera brišu nakon 26 meseci. Izveštaji koji se generišu na osnovu Google analitike ili Adjust softvera, više ne sadrže podatke o ličnosti.

Ukoliko ne želite da budete praćeni, u bilo kom trenutku možete da onemogućite sve gore navedene opcije praćenja što će ubuduće biti na snazi. To možete da uradite tako što ćete isključiti opciju pristupa kako je objašnjeno u odeljku „Pravne napomene / Google analitika & Adjust“.

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
6. Ostale funkcije

Ukoliko pokrenete drugu funkciju koristeći našu aplikaciju kao što je izbor posebnih ponuda preko pretraživača unutar aplikacije (iOS: Safari / Android: Chrome), doći ćete do odgovarajućih podstranica naše internet stranice www.lidl.rs ili stranice naših partnera koje se tu nalaze. Ponude naše aplikacije i naš internet sadržaj koji je dostupan preko pretraživača unutar aplikacije mogu u određenim slučajevima da sadrže veze i sa drugim internet stranicama.
Ukoliko pristupite drugim internet stranicama preko pretraživača unutar aplikacije (npr. preko veza), vaši lični podaci će se obrađivati na tim veb lokacijama i na takvu obradu se ne primenjuju naša pravila o zaštiti podataka. Ova pravila o zaštiti podataka se odnose samo na našu aplikaciju. Obratite pažnju na pravila zaštite podataka povezanih internet stranica. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tuđi sadržaj koji se dostavlja preko veza i koji je posebno obeležen i ne prihvatamo njihov sadržaj kao naš. Vlasnik / operater internet stranice je jedino odgovoran za nezakoniti, nepravilan ili nepotpun sadržaj i za štetu koja nastaje kao posledica zloupotrebe podataka.

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
7. Primaoci izvan zemalja članica Konvencije Saveta Evrope

Sa izuzetkom obrade podataka od strane Google analitike, nećemo prenositi vaše podatke primaocima koji su osnovani izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Navedena obrada od strane Google analitike rezultuje prenosom podataka na servere kompanije Google Inc. u SAD-u. U odluci od  dana 12. jula 2016. godine, Evropska komisija je za SAD odlučila da postoji odgovarajući nivo zaštite podataka prema zakonskim odredbama EU-SAD Štita privatnosti (takozvana „Odluka o adekvatnosti“). Mi koristimo usluge kompanije Google LLC, na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD, i ta kompanija poseduje sertifikat u skladu sa EU-SAD Štitom privatnosti.    

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
8. Vaša prava

Imate pravo da budete obavešteni o detaljima korišćenja vaših podataka, da izvršite uvid u njih, da dobijete kopiju, da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje i prekid korišćenja istih. Vaš pristanak za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku, uz obavezu da nam nadoknadite eventualno pretrpljenu štetu.

Kako biste ostvarili ova prava, možete kontaktirati Lidl-ovog Poverenika za zaštitu ličnih podataka putem kontakt podataka u sledećem odeljku pod brojem 9.

U slučaju nedozvoljenog korišćenja vaših podataka imate pravo da podnesete žalbu nadležnom državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - www.poverenik.rs).

Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj
9. Kontakt podaci

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi obrade vaših podataka, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo i odgovorimo.

Na raspolaganju vam stoji Lidlov Poverenik za zaštitu ličnih podataka koga možete kontaktirati na sledeće adrese:

Lidl Srbija KD

Sektor Pravo & Compliance

Prva južna radna br. 3

22330 Nova Pazova

E-mail: poverenik@lidl.rs

Našeg Poverenika za zaštitu ličnih podataka možete kontaktirati i kako biste ostvarili gore pomenuta prava.