Pravila korišćenja

Dragi Lidl fanovi,


Cenimo vaše mišljenje, tu smo za sva pitanja, predloge i konstruktivne kritike.


Važno je da svi korisnici poštuju sledeća pravila i da ih se pridržavaju kako bismo zajedno društvene mreže učinili mestom za prijatno druženje, ali i konstruktivnu razmenu mišljenja.


Molimo vas da:


Poštujete tuđe mišljenje i budete učtivi

Držite se teme kako bi vaši komentari bili relevantni za predmet diskusije.

Budite prikladni – komentari ne treba da budu neprimereni, nezakoniti, preteći ili uvredljivi za druge, klevetnički, vulgarni, pornografski ili u vezi sa kockanjem, drogama ili alkoholom.

Komentari ili postovi ne sadrže bilo kakve diskriminatorske, rasističke, seksualno eksplicitne ili druge nepristojne izjave.

Ne koristite sadržaje koji su tuđa intelektualna svojina ukoliko nemate dozvolu za tako nešto.

Ovu stranicu ne koristite za oglašavanje drugih stranica ili sajtova i/ili sličnih promotivnih akcija.

U komentarima ili postovima ne delite podatke o trećim licima (prijateljima, poznanicima i slično) kao i lične podatke (ime, prezime, datum rođenja...).

Administratori stranice kompanije Lidl Srbija zadržavaju pravo brisanja sadržaja koji je netačan, neadekvatan, uvredljiv ili zabranjen u okviru gore navedenih pravila. Lidl Srbija zadržava pravo da odbaci ili zabrani aktivnost korisnika koji se ponašaju na način koji je neprikladan, uvredljiv ili protivan gore spomenutim pravilima.


Preuzmite punu odgovornost za komentare i sadržaje koje objavljujete! Ako citirate ili spominjete naše objave na drugim mestima, molimo vas da spomenete izvor.


Komentari, slike, video snimci i bilo koji drugi tip materijala objavljen od strane pratilaca ove stranice ne odražava nužno mišljenja i ideje kompanije Lidl Srbija ili njenih zaposlenih, pa kompanija Lidl Srbija ne može biti odgovorna za ovakav sadržaj.


Svi materijali objavljeni na ovim stranicama moraju biti u skladu sa Uslovima korišćenja Facebook-a.


Za više informacija ili konkretna pitanja, molimo pošaljite upit na: socialmedia@lidl.rs
Hvala!


Lidl Srbija