Pravila zaštite podataka za Lidl aplikaciju

Zahvaljujemo vam se što koristite našu aplikaciju (u daljem tekstu „aplikacija“) i što ste zainteresovani za naša pravila zaštite podataka. U daljem tekstu vas obaveštavamo o prirodi i obimu obrade vaših podataka o ličnosti od strane Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3 („Lidl“ ili „mi“). Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predstavlja opšti zakon koji uređuje zaštitu podataka i od istog Lidl polazi prilikom uređivanja pravila.


Sadržaj:


1. Uopšteno o obradi podataka na aplikaciji


2. Preuzimanje naše aplikacije


3. Upotreba naše aplikacije


4. Pristup funkcijama na vašem mobilnom uređaju


5. Analiza korišćenja i personalizovani marketing


6. Ostale funkcije


7. Primaoci izvan zemljama članica Konvencije Saveta Evrope


8. Vaša prava


9. Kontakt podaci

Obrada vaših podataka koju vrši Lidl prilikom upotrebe naše aplikacije se može podeliti u tri kategorije: kada preuzmete našu aplikaciju tada se neophodni podaci prenose u odgovarajuću prodavnicu aplikacija.

da biste mogli da koristite naše funkcije, npr. da pronađete Lidlove prodavnice u vašoj blizini, naša aplikacija zahteva pristup različitim funkcijama na vašem mobilnom uređaju.

kada koristite našu aplikaciju, vaš uređaj i naš server razmenjuju određene podatke. Ti podaci mogu da podrazumevaju i lične podatke. Podaci koji se prikupe na ovaj način mogu da se, na primer, koriste kako bi se optimalizovala naša aplikacija i kako bi se u pretraživaču vašeg uređaja ili putem takozvanih „push poruka“ prikazale reklame.

Kada preuzmete našu aplikaciju, od strane odgovarajućeg operatera prodavnice aplikacija (Apple App Store ili Google Play) sledeći podaci se automatski obrađuju:


- korisničko ime u prodavnici aplikacija,

- email adresa koja se čuva u prodavnici aplikacija,

- korisnički broj vašeg računa u prodavnici aplikacija,

- vreme preuzimanja,

- informacije o plaćanju i

- broj vašeg uređaja.


Mi nemamo uticaj na prikupljanje ovih podataka i nismo odgovorni za takvu obradu. Više informacija o obradi ovih podataka možete pronaći u pravilima zaštite podataka operatera odgovarajuće prodavnice aplikacija:


- Google Play prodavnica

- Apple prodavnica aplikacija

Svrha obrade podataka / zakonski osnov:


Kada koristite našu aplikaciju, automatski i bez ikakvih aktivnosti sa vaše strane na naš server se prenose sledeći podaci:


- mobilni uređaj sa kog ste pokrenuli našu aplikaciju,

- IP adresa vašeg mobilnog uređaja,

- datum i vreme pristupanja,

- zahtev klijenta,

- kod HTTP odgovora,

- količina prenesenih podataka i

- koja verzija aplikacije se koristi.


Ovi podaci se privremeno skladište u takozvanoj log datoteci i to u sledeće svrhe:


- zaštita naših sistema,

- rešavanja problema i

- prevencije zloupotrebe i prevare.


Zakonski osnov za obradu IP adrese je član 12 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja: Podaci se čuvaju u periodu od 14 dana i nakon toga se automatski brišu.

Svrha obrade podataka / zakonski osnov:


Podaci o lokaciji


Ukoliko ste pristali na takozvanu geolokalizaciju prilikom korišćenja naše aplikacije podešavanjem vašeg mobilnog uređaja putem opcije „Dozvoli“, mi ćemo ovu funkciju koristiti kako bismo vam ponudili individualne usluge povezane sa vašom trenutnom lokacijom. Podatak o vašoj lokaciju obrađujemo posebno u okviru funkcije „Pretraga prodavnica“, i to na osnovu GPS-a i vaše mreže, a kako bismo mogli da vam prikažemo koja prodavnica vam je najbliža.


Fotografije / mediji / datoteke na vašem mobilnom uređaju / sadržaj USB memorije


Ukoliko koristeći našu aplikaciju napravite spisak za kupovinu, u zavisnosti od lokacije, instalacije aplikacije i slobodne memorije, ovi podaci će se automatski čuvati u memoriji vašeg mobilnog uređaja ili na priključenom medijumu za čuvanje.


Kamera (snimljene fotografije i video snimci)


Kamera na vašem mobilnom uređaju se koristi za skeniranje QR kodova.


Informacije WiFi konekciji


Naša aplikacija koristi WiFi konekciju na vašem mobilnom uređaju kako bi uspostavila vezu sa internetom.


Ostale funkcije uređaja


Pristupanje ostalim funkcijama vašeg mobilnog uređaja omogućava našoj aplikaciji, pre svega, da preuzima podatke sa interneta i obrađuje poruke o greškama. Pored toga, to takođe omogućava našoj aplikaciji da radi prilikom pokretanja uređaja i da deaktivira stanje mirovanja uređaja. Na kraju, ukoliko ste dali pristanak, naša aplikacija može takođe i da vam šalje takozvane „push poruke“ kako biste dobili informacije o trenutnim ponudama i promocijama.


Zakonski osnov za obradu podataka o vašoj lokaciji je vaš pristanak u skladu sa članom 10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja: Podaci o vašoj lokaciji biće izbrisani nakon što zatvorite našu aplikaciju.

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:
Uz Vašu saglasnost izrađujemo i obrađujemo pseudonimizovane korisničke profile u sledeće svrhe:


Optimizacija naše usluge i dostupnih funkcija,

Poboljšanje naše ponude i komercijalizaciju naših proizvoda kroz (reklamne) kampanje,

Prikaz reklamnih oglasa na bazi interesovanja (npr. pomoću "push" notifikacija i reklamnih banera na servisima trećih lica).

Pri tome obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:


Naziv mobilnog uređaja, kada pokrenete našu aplikaciju,

Identifikacioni otisak mobilnog uređaja, koji se sastoji od

vremena pristupa,

zemlje i jezika,

lokalnih podešavanja,

operativnog sistema i verzije sistema, kao i verzije aplikacije,

tipu / verziji browser-a

HTTP zaglavlja

IP- ili MAC-adrese u anonimizovanom obliku,

mobilne ID sesije,

Apple IDFA ili Google GAID (identifikacioni broj operativnih iOS- ili Android-sistema za svrhe marketinga; isti možete u svako doba da resetujete ili deaktivirate preko operativnog sistema),

vreme upita servera,

podataka o instalaciji ili događajima koji su povezani sa našim servisom, pre svega:

u kojim delovima aplikacije/internet stranice se nalazite i

koje aktivnosti preduzimate.

token aplikacije i događaja,

token "push" notifikacija.

Uz Vašu saglasnost ove pseudonimizovane korisničke profile spajamo sa Vašim ličnim podacima iz Vašeg Lidl korisničkog naloga i analiziramo vaše korisničko ponašanje u svrhe marketinga na internet stranicama koje su povezane sa www.lidl.rs, na mobilnim aplikacijama, kao i u našim biltenima i biltenima naših partnerskih kompanija (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Lidl Digital International GmbH & Co. KG).


Pravni osnov za gore navedeni način obrade je Vaša saglasnost u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Vašu saglasnost za sve gore navedene svrhe možete u svako doba da povučete sa budućim dejstvom, i to putem aplikacije, pod tačkom menija "Pravne napomene/tracking".


Aplikacija pored toga koristi i funkciju „Google Signale", kako bi pomoću statističkih izveštaja koji su izrađeni sa Google-proizvodima proširila analizu posetilaca. Google Signale se primenjuje samo kod onih korisnika, koji su tokom sesije ulogovani na Google-nalog i koji su u svom Google-nalogu aktivirali funkciju "Personalizovani marketing". Google Signale nam ne pruža detaljnije informacije o pojedincima, niti nam pruža mogućnost da Vas identifikujemo preko Vašeg uređaja. Ukoliko želite, možete da deaktivirate ovu funkciju u Vašem Google-nalogu. Dodatne informacije o podešavanju marketinških opcija na Google-nalogu možete da pronađete na https://support.google.com/ads/answer/2662856.


Dodatne informacije o Google Signale možete da pronađete na https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.


Primaoci/ kategorije primaoca:


U okviru obrade podataka koristimo usluge specijalizovanih dobavljača, pre svega iz oblasti onlajn marketinga. Ovi dobavljači obrađuju Vaše podatke po našem nalogu kao obrađivači i pažljivo su odabrani i ugovorom obavezani u skladu sa članom 45. Po potrebi se Vaši podaci prosleđuju i drugim licima, ukoliko je to zakonom propisano.


Za distribuciju reklamnih kampanja na bazi interesovanja, pored nas, zajedničku odgovornost shodno članu 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti snosi i kompanija Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francuska (Criteo). U okviru naše saradnje sa kompanijom Criteo i uz Vašu saglasnost u aplikaciji koristimo specijalne tehnologije kompanije Criteo, koje beleže Vaše ponašanje tokom pretrage na internetu, a u svrhe prikazivanja reklamnih oglasa koji su usklađeni sa Vašim interesovanjima. Criteo u okviru naše saradnje izrađuje reklamne oglase i odlučuje koji će se reklamni oglasi prikazivati na kojoj internet stranici ili platformi. Dodatne informacije o ovom načinu obrade podataka možete pronaći u Smernici o zaštiti podataka kompanije Criteo. U vezi gore navedene obrade podataka i Vaših dole navedenih prava kao lica na koje se podaci odnose možete da se obratite nama ili direktno kompaniji Criteo (na adresu Criteo DPO, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francuska ili mejlom na dpo@criteo.com).


U okviru naše saradnje sa Facebook-om, događaji koje beleži naša aplikacija se prosleđuju kompaniji Facebook. Pored nas, za obradu podataka u okviru ove saradnje, zajedničku odgovornost shodno članu 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti snosi i kompanija Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska (Facebook). Sporazum koji predstavlja osnov za saradnju sa kompanijom Facebook možete da pročitate ovde. Povezivanjem sa kompanijom Facebook prikupljaju se podaci o tome kako koristite našu aplikaciju, a ti podaci se zatim usaglašavaju sa podacima Facebook-a, i to u svrhe prikazivanja reklamnih oglasa u skladu sa Vašim interesovanjima na internet stranicama i aplikacijama kompanije Facebook i njegovih partnerskih kompanija. Facebook pri tome prikupljene podatke koristi i u sopstvene svrhe oglašavanja, kao i u svrhe oglašavanja trećih lica u skladu sa Smernicom o zaštiti podataka kompanije Facebook. U istoj možete naći i informacije na koji način možete direktno prema Facebook-u da ostvarite Vaša dole navedena prava kao lice na koje se podaci odnose a koje Facebook obrađuje.


U okviru naše saradnje sa Google LLC, gore navedeni podaci se po pravilu obrađuju i na serverima u SAD-u.


Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja podataka:


Ukoliko je to u skladu sa svrhom obrade i ukoliko je to racionalno, Vaši lični podaci se obrađuju u anonimizovanom obliku. Nakon anonimizacije, vaš identitet nije moguće utvrditi. Dodatno, gore navedeni podaci čuvaju se najduže 26 meseci ili kraće ukoliko ste povukli svoju saglasnost.

Svrha obrade podataka/pravni osnov:


Kako bismo unapredili funkcije, ponudu i komercijalnu upotrebu naše aplikacije, na osnovu vaše saglasnosti kreiramo pseudonimizovane korisničke profile radi analize aktivnosti korisnika. Pravni osnov za ovo predstavlja član 12., stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon). Za analizu aktivnosti korisnika i marketing koristimo sledeće servise:


Google analitika


U okviru ove aplikacije se, na osnovu vaše saglasnosti, za analizu aktivnosti korisnika koristi Google analitika, servis Google LLC ("Google"). Google pri tome obrađuje sledeće podatke:


mobilni uređaj sa kojeg pokrećete našu aplikaciju,

tip / verziju pretraživača,

korišćeni operativni sistem,

IP-adresu,

vreme upita serveru.

Podaci se koriste:


kako bi se analiziralo korišćenje naše aplikacije,

kako bi se izradili izveštaji o aktivnostima aplikacije i

kako bi se pružile druge usluge koje su povezane sa korišćenjem aplikacije i interneta, a u svrhe istraživanja tržišta i kreiranja dizajna ove internet stranice u skladu sa potrebama.

Vrši se anonimizacija IP-adresa, tako da identifikacija nije moguća (takozvano maskiranje IP-adrese). Vašu saglasnost za korišćenje Google analitike možete u svako doba povući kako se ona ne bi ubuduće koristila, i to u meniju aplikacije pod "Pravne napomene/praćenje".


adjust


Takođe, na osnovu vaše saglasnosti, aplikacija koristi i servis za analizu "adjust", proizvod kompanije adjust GmbH. Kada instalirate našu aplikaciju, adjust će sačuvati podatke o instalaciji i aktivnostima (npr. korišćenje aplikacije). Na taj način možemo da razumemo vašu interakciju sa aplikacijom. Takođe, tako možemo i da analiziramo i unapredimo naše mobilne marketinške kampanje. U svrhe tih analiza, adjust koristi:


IDFA (Identifier for Advertising = identifikator za oglašavanje kod iOS-uređaja), odnosno reklamni identifikator kod Android-uređaja,

IP-/ MAC-adresu,

HTTP-zaglavlje i

fingerprint (profil) vašeg mobilnog uređaja (dodatno: vreme pristupa, zemlja, jezik, lokalna podešavanja, operativni sistem i verzija, kao i verzija aplikacije),

aktivnosti uređaja korisnika i marketinške aktivnosti,

token aplikacije i događaja.

Takođe, adjust ove podatke prosleđuje našim pružaocima usluga Google LLC („Google“) i Facebook, Inc („Facebook“). Ukoliko Google i Facebook na osnovu tih podataka mogu da izvrše identifikaciju, prosleđuju adjust-u informaciju preko koje reklamne kampanje ste došli do prodavnice aplikacija (App Store) i koje su bile vaše aktivnosti u istoj (pre svega, da li ste preuzeli aplikaciju ili ste prekinuli preuzimanje i slične informacije). Na osnovu ovih podataka adjust izrađuje anonimne statistike, kako bismo mogli da ocenimo uspešnost pojedinačnih reklamnih kampanja.


Preko vašeg operativnog sistema možete u svako doba da resetujete ili deaktivirate IDFA ili reklamni identifikator Android uređaja.


Ukoliko ne želite praćenje od strane adjust-a, vašu saglasnost možete u svako doba povući kako se ona ne bi ubuduće koristila, i to u meniju aplikacije, pod "Pravne napomene / praćenje".


Push-obaveštenja pomoću Accengage


Ukoliko ste u aplikaciji ili u operativnom sistemu vašeg mobilnog uređaja aktivirali odgovarajuću funkciju, mi ćemo vam slati takozvano push-obaveštenje (poruke na vašem mobilnom uređaju koje se prikazuju na zaključanom ekranu, početnom ekranu i kada su druge aplikacije otvorene, iako niste otvorili našu aplikaciju). Kada kliknete na push-obaveštenje, automatski se otvara naša aplikacija (ukoliko još nije otvorena) i prikazuje se poslato obaveštenje. Push-obaveštenje se šalje na osnovu našeg legitimnog interesa za sprovođenje direktnog marketinga (član 12. stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Za izradu i prikaz ovih push-obaveštenja koristimo alatku Accengage kompanije Accengage SAS. Uz vašu saglasnost prema članu 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ovaj tool, koristeći sledeće podatke, kreira pseudonimizovane korisničke profile i istim dodeljuje jasne identifikacione brojeve:


Apple IDFA (Identifier for Advertisers; identifikacioni broj za reklamne svrhe operativnog sistema iOS),

Google GAID (Google Advertising ID; Identifikacioni broj za reklamne svrhe operativnog sistema Android),

Push Notification Token (token push-obaveštenje),

Mobile Session ID (ID mobilne sesije),

Aktivnost korisnika unutar aplikacije (u kom delu aplikacije se zadržavate i koje linkove pratite).

Accengage ove informacije analizira pomoću algoritma kako bi kasnije pomoću push-obaveštenja prikazivao ciljane preporuke za proizvode koji bi mogli da vam budu zanimljivi. Ovi podaci se ne koriste kako bi vas lično identifikovali. Po pravilu se navedeni korisnički profili ne povezuju sa vašim ličnim podacima.


Preko vašeg operativnog sistema možete u svako doba da resetujete ili deaktivirate IDFA ili reklamni identifikator Android uređaja.


Ukoliko ne želite više da dobijate push-obaveštenja od nas, možete:


uopšteno da isključite opciju primanja push-obaveštenja u podešavanjima sistema na vašem mobilnom uređaju ili

da isključite opciju primanja naših push-obaveštenja u meniju naše Android-aplikacije, pod "Push-obaveštenja".

Ukoliko samo ne želite kreiranje profila push-obaveštenja od strane Accengage-a, vašu saglasnost možete u svako doba povući kako se ona ubuduće ne bi koristila, i to u meniju aplikacije pod "Pravne napomene/praćenje".


Personalizovani korisnički profil


Uz vašu saglasnost u okviru ove aplikacije povezujemo kreirane pseudonimizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima iz vašeg Lidl-korisničkog naloga i u reklamne svrhe analiziramo vaše aktivnosti kao korisnika na veb-stranicama koje su povezane sa www.lidl.rs, na mobilnim aplikacijama i našeg newsletter-a i newsletter-a naših partnera.


Nakon registracije, odnosno prijave na vaš korisnički profil preko naše aplikacije, vršimo personalizovanu obradu korisničkih profila iz naše aplikacije, povezujući iste i gore navedene podatke aktivnosti korisnika sa podacima iz vašeg Lidl-korisničkog naloga.


Pomoću ovog personalizovanog korisničkog profila možemo bolje da uskladimo reklamni materijal, pre svega u obliku newsletter-a, reklamnih poruka na veb-stranici i štampanih reklama sa vašim ličnim interesovanjima i da poboljšamo našu marketinšku ponudu.


Pravni osnov za obradu podataka predstavlja vaša saglasnost u skladu sa članom 12., stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Vašu saglasnost za kreiranje personalizovanog korisničkog profila možete u svako doba povući kako se ona ubuduće ne bi koristila, i to u meniju aplikacije pod "Pravne napomene/praćenje".


Primaoci/ kategorije primaoca:


Informacije o aktivnostima korisnika koje prikuplja Google analitika se po pravilu šalju i čuvaju na serveru, koji je u vlasništvu firme Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Pri tome se vaša IP-adresa ne povezuje sa drugim podacima Google-a. Informacije o aktivnostima korisnika koje prikuplja adjust se šalju i čuvaju na serveru koji je u vlasništvu firme adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin. Informacije o aktivnostima korisnika koje prikuplja Accengage se šalju i čuvaju na serveru koji je u vlasništvu firme Accengage SAS, 31 Rue du 4 Septembre F-75002 Paris, Francuska. Ove informacije se takođe po potrebi prosleđuju trećim licima, ukoliko je to zakonom dozvoljeno ili ukoliko treća lica ove podatke obrađuju po nalogu.


Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja podataka:


Nakon anonimizacije vaših ličnih podataka nije više moguće doneti zaključak o vašem identitetu. U Google analitici, softveru adjust-a i softveru Accengage-a podaci koji su korišćeni za izradu statistike se brišu nakon 26 meseci. U izveštajima koji su izrađeni na osnovu Google analitike, podataka adjust-a ili Accengage-a nisu više sadržane informacije koje se odnose na određenu osobu.

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:


Na osnovu vaše saglasnosti koristimo re-targeting-tehnologije različitih ponuđača. To nam omogućava da našu onlajn ponudu prilagodimo tako da vama bude interesantnija.


U te svrhe, naša aplikacija obrađuje sledeće reklamne identifikatore:


Apple IDFA (Identifier for Advertisers; identifikacioni broj za reklamne svrhe operativnog sistema iOS) i

Google GAID (Google Advertising ID; Identifikacioni broj za reklamne svrhe operativnog sistema Android),

Za takozvani re-targeting se prikupljaju podaci o vašim pretraživačkim aktivnostima (npr. pregledani artikli) u svrhe marketinga. Isti se na osnovu reklamnog identifikatora čuvaju i analiziraju pomoću algoritma. Nakon toga se na veb stranicama i mobilnim aplikacijama naših partnera prikazuju ciljane preporuke za proizvode u vidu personalizovanih reklamnih banera.


Ovi podaci ne mogu da se koriste za identifikaciju korisnika naše mobilne aplikacije. Ne obrađuju se lični podaci i ne povezuju se korisnički profili sa istim.


Pravni osnov za obradu ovih podataka predstavlja član 12., stav 1., tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (saglasnost). Preko korišćenih mera za praćenje želimo da osiguramo da se na vašem uređaju pojavljuju samo reklame koje su prilagođene vašim stvarnim ili pretpostavljenim interesovanjima.


Molimo vas da istovremeno obratite pažnju da neke mobilne aplikacije drugih ponuđača poseduju tehničku karakteristiku pod nazivom „Webview“, koja programerima omogućava da veb-aplikacije ili veb-stranice prikazuju direktno u njihovoj aplikaciji - bez napuštanja aplikacije i otvaranja pretraživača. „Webview“ može da bude nezavisan od podešavanja u vašem pretraživaču ili aplikaciji. Iz tog razloga preporučujemo da i u ovom specifičnom okruženju deaktivirate re-targeting-servis ukoliko ne želite da dobijate re-targeting reklame.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Uz Vašu saglasnost, dodatno u svrhe personalizacije reklama koristimo servis firme Criteo (Criteo DPO – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – Francuska, mail: dpo@criteo.com, informacije o zaštiti podataka: http://www.criteo.com/de/privacy)


Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja podataka:


Informacije koje se obrađuju u svrhe re-targeting-a se čuvaju 13 meseci, nakon čega se automatski brišu, odnosno anonimizuju.


Vašu saglasnost za kreiranje personalizovanog korisničkog profila možete u svako doba povući kako se ona ubuduće ne bi koristila, i to u meniju aplikacije pod "Pravne napomene/praćenje".

Ukoliko pokrenete drugu funkciju koristeći našu aplikaciju kao što je izbor posebnih ponuda preko pretraživača unutar aplikacije (iOS: Safari / Android: Chrome), doći ćete do odgovarajućih podstranica naše internet stranice www.lidl.rs ili stranice naših partnera koje se tu nalaze. Ponude naše aplikacije i naš internet sadržaj koji je dostupan preko pretraživača unutar aplikacije mogu u određenim slučajevima da sadrže veze i sa drugim internet stranicama.

Ukoliko pristupite drugim internet stranicama preko pretraživača unutar aplikacije (npr. preko veza), vaši lični podaci će se obrađivati na tim veb lokacijama i na takvu obradu se ne primenjuju naša pravila o zaštiti podataka. Ova pravila o zaštiti podataka se odnose samo na našu aplikaciju. Obratite pažnju na pravila zaštite podataka povezanih internet stranica. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tuđi sadržaj koji se dostavlja preko veza i koji je posebno obeležen i ne prihvatamo njihov sadržaj kao naš. Vlasnik / operater internet stranice je jedino odgovoran za nezakoniti, nepravilan ili nepotpun sadržaj i za štetu koja nastaje kao posledica zloupotrebe podataka.

Sa izuzetkom obrade podataka od strane Google analitike, nećemo prenositi vaše podatke primaocima koji su osnovani izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Navedena obrada od strane Google analitike rezultuje prenosom podataka na servere kompanije Google Inc. u SAD-u. U odluci od dana 12. jula 2016. godine, Evropska komisija je za SAD odlučila da postoji odgovarajući nivo zaštite podataka prema zakonskim odredbama EU-SAD Štita privatnosti (takozvana „Odluka o adekvatnosti“). Mi koristimo usluge kompanije Google LLC, na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD, i ta kompanija poseduje sertifikat u skladu sa EU-SAD Štitom privatnosti.

Imate pravo da budete obavešteni o detaljima korišćenja vaših podataka, da izvršite uvid u njih, da dobijete kopiju, da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje i prekid korišćenja istih. Vaš pristanak za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku, uz obavezu da nam nadoknadite eventualno pretrpljenu štetu.


Kako biste ostvarili ova prava, možete kontaktirati Lidl-ovog Poverenika za zaštitu ličnih podataka putem kontakt podataka u sledećem odeljku pod brojem 9.


U slučaju nedozvoljenog korišćenja vaših podataka imate pravo da podnesete žalbu nadležnom državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - www.poverenik.rs).

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi obrade vaših podataka, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo i odgovorimo.


Na raspolaganju vam stoji Lidlov Poverenik za zaštitu ličnih podataka koga možete kontaktirati na sledeće adrese:


Lidl Srbija KD


Sektor Pravo & Compliance


Prva južna radna br. 3


22330 Nova Pazova


E-mail: zastita.podataka@lidl.rs


Našeg Poverenika za zaštitu ličnih podataka možete kontaktirati i kako biste ostvarili gore pomenuta prava.