Pravila zaštite podataka na društvenim mrežama

U nastavku ovog teksta želimo da Vas obavestimo o detaljima obrade Vaših podataka u skladu sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u nastavku „Zakon“).


1. Odgovorno lice (Rukovalac podataka)


Mi smo delom odgovorni za obradu Vaših podataka:


Lidl Srbija KD, MB: 20699264 (u nastavku „Lidl Srbija“ ili „mi“)


Prva južna radna, 22330 Nova Pazova


Tel. (0)11 655-4000, kontakt@lidl.rs


Dodatno, za obradu Vaših podatka je delom odgovoran i operater određene platforme društvene mreže. Pored toga, u nekim slučajevima smo mi takođe i operater platforme i u tom smislu postoji zajednička odgovornost u skladu sa članom 43 Zakona (objašnjeno u tački 4 ovog teksta).


Mi, kompanija Lidl Srbija, upravljamo sledećim stranicama društvenih mreža:


Facebook: https://www.facebook.com/lidlsrbija


YouTube: https://www.youtube.com/lidlsrbija


Instagram: https://www.instagram.com/lidlsrbija


LinkedIN https://rs.linkedin.com/company/lidl-srbija-kd


2. Odgovornost operatera


Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.


Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.


Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:


Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation


YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=rs


Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875


LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=rs


Kada koristite platformu društvenih mreža, vaše lične podatke obično obrađuje i odgovarajući operater platforme na serverima u drugim zemljama, posebno u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu.


3. Naša odgovornost


a. Naše prisustvo na društvenim mrežama


Svrha / pravni osnov obrade podataka:


Na našim stranicama društvenih mreža, obrađujemo Vaše podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u kompaniji, u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike.


Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite sadržaje, ukoliko je to potrebno. To je slučaj na primer u slučaju prekršajnih ili nezakonitih objava, komentara mržnje, komentara (eksplicitno seksualnih sadržaja) ili priloga (npr. slike ili video snimci), koji između ostalog krše autorska prava, lična prava, predstavljaju krivično delo ili krše etička načela kompanije Lidl Srbija.


Dodatno, Vaše podatke odnosno sadržaje ćemo podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže. Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Pravni osnov za obradu Vaših podataka je član 12 stav 1 tačka 6 Zakona (legitiman interes). Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja naših odnosa sa javnošću i komunikacije.


Na obradu Vaših podataka, koju Lidl Srbija vrši u svrhu komunikacije sa potrošačima ili sprovođenja nagradne igre, operater ne može da utiče.


Kao što smo već napomenuli, na onim mestima na kojima nam operater platforme društvene mreže pruži mogućnost, vodimo računa da naše stranice podesimo u skladu sa zaštitom podataka.


Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene


Primaoci / kategorije primaoca:


Vaše sadržaje ćemo u datom slučaju eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže. Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Ukoliko nam putem društvene mreže pošaljete upit, možemo da Vas uputimo na druge, bezbedne puteve komunikacije odnosno koji garantuju poverljivost. Imajte na umu da uvek imate mogućnost da nam poverljive upite pošaljete putem email adrese navedene u opštim informacijama ili putem kontakt obrasca.


Vaše podatke koje nam šaljete poverljivim putem (npr. privatna obaveštenja, dopis ili e-mail) generalno ne prosleđujemo trećim licima izvan Lidl grupe. U izuzetnim slučajevima, pristup Vašim podacima mogu da imaju naši eksterni partneri kojima poveravamo određene poslove kako bismo usluge koje pružamo doveli na najviši nivo. U tom slučaju radi se o obrađivačima koji koriste podatke po našem nalogu. Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti u skladu sa članom 45 Zakona.


Takođe, može postojati potreba da deo Vaših poverljivih upita prosledimo ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita u vezi specifičnih proizvoda), a u svrhu obrade Vašeg upita. Međutim, u tim slučajevima se upit prethodno anonimizira, tako da treće lice ne može da ih dovede ni u kakvu vezu sa Vama. Ukoliko u pojedinačnom slučaju prosleđivanje Vaših ličnih podataka bude neophodno, mi ćemo Vas o tome prethodno obavestiti i zatražićemo Vašu saglasnost.


Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:


Sve podatke o ličnosti, koje nam dostavite sa Vašim upitom (pitanja, sugestije, pohvale ili kritike), brišemo odnosno podatke bezbedno anonimizujemo najkasnije u roku od 90 dana nakon što Vam damo konačan odgovor. Vaše podatke čuvamo 90 dana jer se u pojedinačnim slučajevima može dogoditi da nas Vi, kao potrošač, kontaktirate ponovo u vezi odgovora o istom pitanju i tom slučaju moramo da imamo mogućnost da se nadovežemo na prethodnu prepisku. Iskustvo nam je pokazalo da se po pravilu posle 90 dana više ne pojavljuju povratna pitanja u vezi naših odgovora.


Sve javne objave koje ste postavili na stranici biće trajno dostupne, osim ako ih ne obrišemo prilikom ažuriranja određene teme ili usled zakonskog prekršaja, kršenja naših smernica ili pak ako objavu Vi sami obrišete.


Mi nemamo nikakvu mogućnost da utičemo na brisanje Vaših podataka od strane sâmog operatera. U tom slučaju primenjuju se pravila zaštite podataka konkretnog operatera.


b. Nagradne igre / nagradni konkursi


Svrha / pravni osnov obrade podataka:


Imate mogućnost da na našoj stranici, preko našeg newslettera, na našim društvenim mrežama ili preko Lidl aplikacije, učestvujete u različitim nagradnim igrama i nagradnim konkursima. Ukoliko u određenoj nagradnoj igri/ konkursu nije drugačije određeno, ili ako nam niste dali drugačiju izričitu saglasnost, mi ćemo podatke o ličnosti, koje ste nam dostavili u okviru učešća u nagradnoj igri/ konkursu, obrađivati isključivo u svrhu realizacije nagradne igre/ konkursa (npr. izvlačenje/ utvrđivanje dobitnika, obaveštavanje dobitnika, slanje nagrade, po potrebi anonimno objavljivanje dobitnika). Ukoliko na društvenoj mreži koristite Vaše puno ime i prezime ili ste prepoznatljivi preko fotografija na Vašem profilu, mi ne možemo da isključimo Vašu identifikaciju od strane drugih korisnika.


Pravni osnov obrade Vaših podataka u okviru nagradnih igara je u načelu član 12 stav 1 tačka 2) (izvršenje ugovora) Zakona. U slučaju davanja pristanka u okviru nagradne igre/ konkursa, pravni osnov za obradu podataka je saglasnost u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona. U tom slučaju imate pravo da opozovete pristanak i to u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.


Primaoci / kategorije primaoca:


Podatke prosleđujemo trećim licima samo kada je to neophodno za realizaciju nagradne igre/ konkursa, tj. za slanje nagrade (npr. slanje nagrade od strane sponzora nagradne igre ili prosleđivanje podataka logističkoj kompaniji) ili ako ste nam za to dali izričitu saglasnost. Molimo Vas da imate u vidu da je u nekim slučajevima moguće učešće u nagradnoj igri/ konkursu na stranicama sa javnim pristupom (npr. na oglasnoj tabli ili preko komentara), tako da i drugi korisnici mogu javno da vide činjenicu Vašeg učešća preko Vaše interakcije sa nama. U takvim slučajevima i drugi na društvenoj mreži mogu da imaju saznanje o Vašoj nagradi. Ukoliko na društvenoj mreži koristite Vaše puno ime i prezime ili ste prepoznatljivi preko fotografija na Vašem profilu, mi ne možemo da isključimo Vašu identifikaciju od strane drugih korisnika.


Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:


Po završetku nagradne igre/ konkursa i objavljivanja pobednika, lični podaci učesnika se brišu osim onih podataka o dobitnicima koje smo zakonom dužni da čuvamo prilikom organizovanja nagradne igre/ konkursa. U slučaju da je nagrada proizvod sa garancijom, podaci dobitnika se čuvaju za vreme zakonskog prava na garanciju kako bi se u slučaju nedostatka po potrebi naložila popravka ili zamena. Prilikom učešća u nagradnoj igri na društvenoj mreži (npr. putem objave ili komentara) mi nemamo nikakve mogućnosti da utičemo na brisanje Vaših podataka od strane operatera. U tom slučaju primenjuju se pravila zaštite podataka operatera.


c. Slanje newslettera


Svrha / pravni osnov obrade podataka:


Na naš newsletter možete da se prijavite i preko društvene mreže. Ukoliko ste dali saglasnost za prijem našeg newslettera, obrađivaćemo samo podatak o Vašoj email adresi i po potrebi Vaše ime da bismo Vam poslali (ako je moguće individualne) informacije o proizvodima, akcijama, nagradnim igrama/ konkursima i novostima iz ponude prodavnica kao i o anketama o zadovoljstvu kupaca. Te podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera. Sadržaji newsletter-a obuhvataju ponude proizvoda, akcijske popuste, nagradne igre/ konkursi itd.


Uz Vašu saglasnost evidentiraćemo Vaše ponašanje kao korisnika naše stranice koja su prikupljena na www.lidl.rs, mobilnim aplikacijama kao i na našem newsletteru. Evaluacija korisničkog ponašanja obuhvata pre svega kategorije u kojima se krećete na dotičnoj stranici, mobilnoj aplikaciji, tj. newsletteru i koje linkove tamo pozivate. Tom prilikom se kreiraju personalizovani korisnički profili koji se vezuje za Vašu ličnost i/ili email adresu, kako bi marketinško obraćanje (pre svega u obliku newsletter-a, reklamnih banera i štampane reklame) bilo što više usmereno na Vaša lična interesovanja i kako bi se reklamna ponuda poboljšala.


Pravni osnov za gore navedene obrade Vaših podataka je Vaša saglasnost u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona.


Kako bismo bili sigurni da nije došlo do greške prilikom unosa email adrese, podesili smo takozvani Double-Opt-In postupak: nakon što unesete Vašu email adresu u polje za prijavu, mi Vam šaljemo link za potvrdu. Tek kada kliknete na taj link, Vaša email adresa se unosi u našu mailing listu.


Vašu saglasnost za prijem newslettera, učešće u anketama o zadovoljstvu kupaca i kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svako vreme. Link za odjavu možete pronaći u ovom tekstu ili na kraju svakog newsletter-a. Vašom odjavom smatramo da ste opozvali Vašu saglasnost za kreiranje Vašeg personalizovanog korisničkog profila i prijem newsletter-a. Vaše korisničke podatke tada brišemo. Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.


Primaoci / kategorije primaoca:


Ukoliko se za slanje newslettera angažuju eksterni partneri - obrađivači podataka, oni se obavezuju ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona.


Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:


Ukoliko opozovete Vašu saglasnost za prijem našeg newslettera, Vaša email adresa će biti blokirana za prijem newslettera. Vaši podaci će šest meseci nakon toga biti obrisani iz odgovarajućih mailing listi. Prilikom prijave na nekoj od društvenih mreža mi nemamo nikakve mogućnosti da utičemo na brisanje Vaših podataka od strane operatera. U tom slučaju se primenjuju pravila zaštite podataka konkretnog operatera.


d. Social listening i praćenje društvenih mreža


Svrha / pravni osnov obrade podataka:


Pored informacija koje nam pružate direktno preko platforme, mi koristimo i opciju takozvanog social listening-a i praćenja društvenih mreža kako bismo dobili predstavu o tome kako se naši proizvodi i usluge doživljavaju, da bismo mogli da procenimo naše marketinške aktivnosti i da bismo identifikovali potencijal za poboljšanje. Objave na platformama se procenjuju prema redosledu pretrage (npr. za novu liniju proizvoda) ili određenim ključnim ciframa (npr. pregledi, broj klikova). Biće pregledani samo oni unosi koje ste besplatno stavili na raspolaganje javnosti. Obim prikupljenih podataka prvenstveno je određen vrstom i sadržajem određenog sadržaja. Na primer, to može uticati na objavu u tekstualnom obliku ili na određene objavljene fotografije. U pojedinačnim slučajevima, korisnički ID koji se koristi takođe može biti relevantan ako Lidl želi da ponudi pomoć u vezi sa bilo kakvim problemima. U nekim slučajevima takođe dobijamo informacije o dometu relevantnih postova od odgovarajućih operatera platforme. Pravni osnov za obradu ličnih podataka u kontekstu social listening-a je član 12 stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, jer imamo legitiman interes da prepoznamo sve nedostatke u našim proizvodima i uslugama, koristeći slobodno unete izjave i sadržaje.


Primaoci/kategorije primalaca:


Ukoliko koristimo usluge eksternog partnera za social listening-a ili za praćenje društvenih mreža, oni se obavezuju ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona. U okviru naše saradnje sa Socialbakers a.s. gore navedeni podaci se obično obrađuju i na serverima u SAD za potrebe praćenja društvenih mreža. Lični podaci koji se obrađuju u kontekstu social listening-a neće biti prosleđeni eksternim trećim licima.


Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:


Lidl ne čuva podatke trajno, već ih samo ciljano analizira u pogledu potencijalnih mera koje će biti implementirane. Ako je potrebno, možemo čuvati vaše podatke za godišnje uporedne procene do 2 godine ako prethodno niste sami izbrisali svoje podatke sa platforme.4. Zajednička odgovornost, čl. 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Sa sledećim operaterima društvenih mreža postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):


Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation


YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=rs


Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875


LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=rs


Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.


Pravni osnov za metode web praćenja je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes). Opravdan i legitiman interes se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.


Ostale informacije o primaocima, tj. kategorijama primaoca, kao i roku čuvanja, tj. kriterijumima za određivanje roka čuvanja možete da pronađete u pravilima zaštite podataka operatera platformi. Na ta pravila nemamo nikakav uticaj.


Mogućnost za ostvarivanje Vašeg prava u vezi sprečavanja ovih metoda web praćenja možete pronaći u pravilima zaštite podataka operatera koje su navedene u tački 2. Po ovom pitanju možete da kontaktirate operatere platformi putem kontakt podataka operatera koji su navedeni u njihovim pravilima.


U pogledu statistika koje nam operater platforme društvene mreže stavlja na raspolaganje, mi samo uslovno možemo da utičemo na njih i da ih sprečimo. Ali, vodimo računa da nam se ne dostavljaju nikakve dodatne opcione statistike.


Iz svega gore navedenog, molimo Vas da budete svesni činjenice da nije moguće isključiti mogućnost da operater platforme društvene mreže koristi podatke sa Vašeg profila kao i podatke o Vašem ponašanju kako bi na primer ocenio Vaše navike, lične odnose, tendencije i sl. Lidl Srbija nema nikakav uticaj na obradu ili prosleđivanje Vaših podataka od strane operatera društvene mreže.


5. Prenos podataka u druge države


Ukoliko podatke o ličnosti prenosimo u drugu državu, to ćemo učiniti jedino ako ta država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.


U slučaju da zemlja nije članica Konvencije, vodimo računa o tome da zaštita podataka bude adekvatno zagarantovana drugim merama. To je moguće, npr. obavezujućim propisima kompanije, ugovorom koji sadrži standardne klauzule za zaštitu ličnih podataka, sertifikatima ili priznatim kodeksima ponašanja. Ukoliko o tome želite da dobijete detaljnije informacije, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka.


Vaše korišćenje platforme takođe može dovesti do toga da operater platforme obrađuje vaše podatke u trećoj zemlji (državi koja nije članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite). Za više informacija o obradi vaših podataka u trećoj zemlji na koju Lidl nema uticaja, pogledajte izjave o zaštiti podataka operatera platforme navedene u odeljku 2.


6. Vaša prava


a) Opšte informacije


Pored prava da opozovete svoju saglasnost za obradu podataka, imate i sledeća prava u skladu sa zakonom:


pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

b) Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:


- o svrsi obrade;


- o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;


- o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;


- o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;


- o postojanju prava da se od rukovaoca (Lidl) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;o pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);o izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas);o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).


Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


c) Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.


e) Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:


- podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;


- vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;


- kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;


- podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;


- podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;


- podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.


7. Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:


- osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;


- obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;


- rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili


- ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.


g) Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:


- obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;obrada se vrši automatizovano.


Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.


h) Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.


Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe (pogledaj tačku 6), mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka u Lidlu.


8. Kontakt lica zaduženog za zaštitu ličnih podataka u Lidlu:


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom Vaših podataka, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.


U te svrhe, na raspolaganju Vam stoji Lidlov Poverenik za zaštitu ličnih podataka koga možete da kontaktirate pisanim putem ili putem emaila:


Lidl Srbija KD


Prva južna radna 3


22330 Nova Pazova


Sektor Pravo & Compliance


Zaštita ličnih podataka


E-mail: zastita.podataka@lidl.rs