Compliance

Usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima i internim pravilima kompanije danas je složenija i važnija tema nego ikad pre. U dinamičnom i globalnom okruženju u kojem se danas nalazimo, izazovi rastu iz dana u dan. Zato naše procese i pravila stalno prilagođavamo zakonskim okvirima.


Compliance je sastavni deo poslovne kulture naše kompanije. Cilj nam je da zaštitimo dobar ugled i poverenje naših kupaca, poslovnih partnera i zaposlenih. Zato smo compliance podigli na nivo vodećih kompanijskih načela: ''Pridržavamo se važeće zakonske regulative i internih procedura poslovanja.'' U skladu sa tim principom, Lidl je pokrenuo compliance sistem koji omogućuje vama kao kupcima, poslovnim partnerima ili zaposlenima da utičete i doprinosite usklađenom poslovanju naše kompanije.


Kako bismo ostali usklađeni sa propisima, važno je pravovremeno prepoznati moguća kršenja zakona i internih procedura kompanije. To je moguće postići samo ako informacije u vezi sa mogućim prestupima pravovremeno saznamo. O takvom ponašanju je reč ako naši zaposleni u Srbiji ili inostranstvu u obavljanju svojih službenih dužnosti prekrše važeće propise ili interne smernice kompanije, ili ako se isto dogodi prema našim zaposlenima. Primeri takvog ponašanja jesu korupcija ili prestupi iz oblasti zaštite konkurencije, zaštite podataka o ličnosti, računovodstva, finansija i poreza.


Zato, ako smatrate da ste bili svedoci takvog ponašanja, pozivamo vas da sve sumnje o postojanju compliance prestupa prijavite na jedan od načina izloženih u nastavku.


Bez obzira koji način odaberete, garantujemo vam da ćemo svaku prijavu tretirati strogo poverljivo, a ukoliko vi odlučite i anonimno.


Online sistem za prijave


Kao mogućnost za prijavu sumnji o postojanju compliance prestupa u našoj kompaniji, uveli smo online sistem za prijave. Vi birate da li ćete poslati anonimnu prijavu ili ćete ostaviti svoje lične podatke. Sve pristigle prijave obrađuje isključivo Poverenik za compliance pitanja.


Online sistem za prijave je internet aplikacija koju možete pokrenuti sa bilo kog uređaja koji je povezan sa internetom, a dostupan je na sledećem linku.


Poverenik za compliance pitanja


Sumnje o postojanju compliance prestupa, kao i pitanja koja se odnose na compliance u Lidlu uvek možete proslediti našem Povereniku za compliance pitanja na sledeće adrese:


Poverenik za compliance pitanja

Lidl Srbija KD

Prva južna radna br. 3

22330 Nova Pazova

E-mail: compliance@lidl.rs


Advokat od poverenja


Advokat Vladimir Hrle stoji vam na raspolaganju kao eksterni i nezavisan advokat zadužen za prijem prijava. Uvek mu se možete obratiti s informacijama koje imate u vezi sa potencijalnim prestupom u našoj kompaniji. Advokat Vladimir Hrle pažljivo će proveriti vaše navode i proslediti ih našem Povereniku za compliance pitanja, ako postoje konkretni dokazi da se radi o compliance prestupu.


Kao advokat, gospodin Hrle je dužan da sve informacije koje mu poverite čuva u tajnosti. Vaše lične podatke proslediće samo uz vašu izričitu saglasnost.


Advokat Vladimir Hrle stoji vam na raspolaganju:


Vladimir Hrle

Terazije 31

11000 Beograd

Telefon: +381 64 110 6335

e-mail: vladimir.hrle@hrle-attorneys.rs


Pažljivo i poverljivo proveravamo sve sumnje kod postojanja compliance prestupa te dosledno i primereno reagujemo na svako dokazano neprihvatljivo ponašanje u kompaniji.