PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA

Ukoliko se interesujete za zaštitu vaših podataka na našoj internet stranici, dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za vas!


Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).


U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade vaših podataka od strane Lidl Srbija KD (u nastavku „Lidl“ ili „mi“ ), a klikom na naslov otvoriće vam se sadržaj.

Lidl obrađuje vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih Lidlovih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanje reklama u pretraživaču vašeg uređaja.

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:


Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:


- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,


- datum i vreme pristupa,


- ime i URL preuzete datoteke,


- internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),


- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.


Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:


- obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,


- obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,


- procena bezbednosti i stabilnosti sistema.


Ukoliko ste u vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.


Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Generalno ove podatke ne prenosimo trećim licima.


Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:


Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:


Vaše podatke obrađujemo i putem video nadzora koji smo uveli u našim prodavnicama u cilju vaše i naše zaštite. Tačnije, video nadzor smo uveli u svrhu zaštite lica, imovine i poslovanja, a naročito za zaštitu od sledećih identifikovanih rizika:


- nedozvoljen pristup u prostore i objekte;


- iznošenje, odnosno otuđenje i neovlašćeno korišćenje štićenih predmeta;


- unošenje oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija;


- provale, diverzije i nasilan napad na objekat ili oduzimanje predmeta;


- neovlašćen pristup podacima i dokumentaciji; i


- zaštita vozila za transport novca i drugih prevoznih sredstava.


Pravni osnov za obradu podataka putem video nadzora je član 29 i 30 Zakona o privatnom obezbeđenju.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Video snimci se neće javno objavljivati i ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja našu zakonsku obavezu ili ovlašćenje.


Uvid u video snimke ima naš partner koji nam pruža uslugu privatnog obezbeđenja odnosno koji je zadužen za fizičko i tehničko obezbeđenje naših prodavnica. Dodatno, za potrebe održavanja sistema video nadzora angažovali smo servisera koji može imati uvid u video snimke samo u svrhu obezbeđivanja funkcionisanja istog.


Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:


Video snimci se čuvaju 30 dana. Izrađene kopije video snimaka se u određenim situacijama čuvaju duže od 30 dana (vođenje pravnog postupka). Video snimci koji više nisu potrebni se brišu bez odlaganja (okončanje pravnog postupka).

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:


Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo naravno poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.


Ako učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo vas da u slobodna polja ne unosite imena ili slične podatke, što bi nam omogućilo da zaključimo o kome se radi bilo da je reč o vama ili drugim licima. U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Detalji o obradi podataka u vezi anketa su regulisani pravilima zaštite podataka svake pojedinačne ankete.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Generalno ne prenosimo podatke trećim licima. Izuzetno, podatke će po našem nalogu obrađivati naši partneri (obrađivači). Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Dodatno, u nekim slučajevima se javlja potreba da vaše upite prosledimo drugim ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita u vezi određenih proizvoda), a kako bi oni obradili isti. U tim slučajevima upit je prethodno anonimizovan, tako da se ne može utvrditi o kome se radi. Ako bi u konkretnom slučaju postojala potreba da se vaši lični podaci prenesu, mi ćemo vas o tome prethodno obavestiti i tražićemo vašu saglasnost.


Rezultati naših anketa se načelno koriste samo za naše potrebe. Generalno ne prosleđujemo te podatke trećim licima, osim ako ste nam za to dali izričitu saglasnost.


Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:


Sve lične podatke koje nam dostavite prilikom postavljanja nekog pitanja (sugestije, pohvale ili kritike) preko ove internet stranice ili putem e-maila, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od 90 dana nakon davanja konačnog odgovora. Iskustvo nam je pokazalo da se obično nakon 90 dana više ne pojavljuju povratna pitanja u vezi našeg odgovora.

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:


Imate priliku da učestvujete u različitim nagradnim igrama i nagradnim konkursima i to putem newslettera, preko naše internet stranice ili preko Lidl aplikacije. Ukoliko nije nešto drukčije određeno u pravilima o zaštiti podataka za pojedinu nagradnu igru/ konkurs, ili ako nam niste dali izričitu saglasnost za drugu svrhu, lične podatke koje ste nam prosledili u okviru nagradne igre/ konkursa koristićemo isključivo za realizaciju nagradne igre/ konkursa (npr. izvlačenje i obaveštavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravni osnov za obradu podataka u okviru nagradnih igara/ konkursa je član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (izvršenje ugovora).


U slučaju davanja saglasnosti u okviru nagradne igre/ konkursa, pravni osnov za obradu podataka je pristanak u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Detalji o obradi podataka su regulisani u pravilima zaštite podataka za svaku nagradnu igru/ konkurs posebno.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Prenos podataka trećim licima vršiće se isključivo u svrhu sprovođenja nagradne igre/ konkursa (na primer, slanje nagrade uz pomoć ugovornog partnera). Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Osim navedenog, svako dalje prosleđivanje podataka trećim licima je isključeno.


Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:


Nakon završetka nagradne igre/ konkursa i objavljivanja dobitnika, lični podaci učesnika se brišu, osim onih podataka o dobitnicima koje smo u skladu sa zakonom dužni da čuvamo prilikom organizovanja nagradne igre/ konkursa. U slučaju da je nagrada proizvod sa garancijom, podaci dobitnika se čuvaju u periodu zakonskog prava na garanciju kako bi se u slučaju nedostataka po potrebi naložila popravka ili zamena proizvoda.

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:


Uz vašu saglasnost beležimo vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice i newsletter-a. Praćenje ponašanja korisnika pre svega podrazumeva podatke o odeljcima na kojima ste se zadržavali i koje linkove ste koristili. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo eventualno naše obraćanje u obliku newsletter-a, on-site reklame i štampanog materijala bolje prilagodili vašim ličnim interesovanjima, a time poboljšali našu ponudu.


Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (legitiman interes) ili član 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak). Obrada podataka kupaca u naše reklamne svrhe ili za reklamne potrebe trećih lica smatra se opravdanim interesom.


Pravo na prigovor


U svakom trenutku i potpuno besplatno možete da uložite prigovor na obradu podataka u gore pomenute svrhe i to putem svakog kanala komunikacije. Nakon što uložite prigovor nećemo više obrađivati vaše podatke pri čemu prigovor ne utiče na obradu koja je vršena na osnovu pristanka pre prigovora. U tu svrhu je dovoljno da pošaljete e-mail ili pismo putem pošte na kontakt adresu navedenu pod tačkom 10.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Generalno ove podatke ne prosleđujemo trećim licima.


Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:


Ukoliko opozovete svoj pristanak za individualno oglašavanje ili se ne slažete sa određenim promotivnim aktivnostima, vaše podatke ćemo obrisati iz odgovarajuće mailing liste.


Ukoliko uložite prigovor, vaša kontakt adresa biće blokirana za dalju obradu podataka u reklamne svrhe. Napominjemo da se u izuzetnim slučajevima, čak i nakon prijema vašeg prigovora, može dogoditi poneka pošiljka reklamnog materijala. To je tehnički uslovljeno vremenom koje je potrebno za pripremu reklamnog materijala i ne znači da ne poštujemo vaš prigovor. Hvala vam na razumevanju.

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:


Imate mogućnost da se na našoj internet stranici prijavite za naš newsletter. Ako ste pristali da primate naš newsletter, koristimo vašu e-mail adresu i eventualno vaše ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/ konkursima, novostima i ponudama prodavnica. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera.


Sadržaj newslettera uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd.) kao i proizvode i usluge svih Lidl-ovih prodavnica u Srbiji.


Uz vašu saglasnost, beležimo vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.lidl.rs, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane Lidla u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.


Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Da bismo obezbedili da prilikom unosa e-mail adrese nije došlo do greške, koristimo takozvani double-opt-in postupak. Kada unesete e-mail adresu u polje za registraciju, na istu ćemo vam proslediti link za potvrdu. Samo kada kliknete na ovu potvrdu, vaša e-mail adresa će biti uneta u našu mailing listu.


Vašu saglasnost za prijem newslettera ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu možete naći ovde ili na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Ako smo za slanje newslettera angažovali eksterne partnere, oni su obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svako dalje obelodanjivanje podatka trećim licima je isključeno.


Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:


Ukoliko opozovete vašu saglasnost za naš newsletter, obrisaćemo vaše podatke sa odgovarajuće mailing liste za slanje newslettera.

Naredne napomene u vezi obrade podataka važe za vas ukoliko ste nas kontaktirali, ukoliko sa nama vodite pregovore u cilju zaključenja ugovora i/ili imate već zaključen ugovor sa nama i ukoliko se u vezi s tim obrađuju podaci o ličnosti.Koji podaci se u pojedinačnom slučaju obrađuju, zavisi pre svega od ugovorenih usluga. Iz tog razloga neće svi delovi ovog odeljka biti relevantni za vas.


Na koji način prikupljamo vaše podatke i koje kategorije podataka obrađujemo?


Podatke generalno prikupljamo direktno od vas.


Međutim, podatke možemo prikupiti i od drugih kompanija, državnih organa ili trećih lica, npr. kreditni biro, poreska uprava i sl. Osim toga, lične podatke možemo da prikupimo i putem naših sistema prijave o mogućim kršenjima zakona ili internih smernica (compliance).


Možemo obrađivati sledeći podaci o ličnosti: lični podaci (npr. ime i prezime, adresa i ostali kontakt podaci, datum i mesto rođenja, kao i državljanstvo), podaci legitimacije i autentifikacije (npr. izvod iz privrednog registra, podaci iz lične karte, primer potpisa), podaci u vezi našeg poslovnog odnosa (npr. podaci o plaćanju, podaci o nalozima), podaci o bonitetu, podaci o strukturi kompanije i vlasničkoj strukturi, fotografije i video snimci (npr. prilikom isporuke robe), kao i drugi podaci slični sa gore navedenim kategorijama podataka.


Uvek imate izbor, da odlučite da li ćete da komunicirate sa nama putem e-maila ili putem pošte. Komunikacija preko e-maila, pod određenim okolnostima i iz tehničkih razloga, može biti nezaključana.


Svrha i pravni osnova obrade podataka


Obrada u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza (član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)


Podaci se obrađuju radi pripreme zaključenja ugovora, koja prethodi ugovorom odnosu kao i u svrhu ispunjavanja obaveza nakon zaključenja ugovora.
Obrada u svrhu ispunjenja zakonske obaveza (član 12, stav 1, tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)


Svrha obrade podataka proizilazi, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, iz zakonskih propisa. Tako na primer, podaci se obrađuju u svrhu ispunjenja obaveza čuvanja dokumentacije i u vezi identifikacije, npr. na osnovu propisa za sprečavanje pranja novca, na osnovu poreske kontrole i prijave i obrade podataka u okviru upita državnih organa.


Obrada u svrhu ispunjenja legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)
Može da dođe do potrebe da se lični podaci, koje ste stavili na raspolaganje, obrađuju u okvirima koji prevazilaze prvobitno ispunjenje ugovora. Naši legitimni interesi za takvu obradu su izbor odgovarajućeg poslovnog partnera, ispunjenje pravnih zahteva, otklanjanje zahteva za odgovornost, kontrola pristupa, razjašnjavanje mogućih prekršaja, sprečavanje krivičnih dela i obrada šteta, koje su nastale na osnovu ugovornog odnosa.


U slučaju zaključenja ugovora, u svrhu ispunjenja gore navedenih legitimnih interesa, u pojedinačnim slučajevima, prikupljamo podatke o vašem bonitetu preko kreditnog biroa. Podatke o bonitetu, koje smo dobili od kreditnog biroa, obrađujemo u svrhu provere vaše kreditne sposobnosti. Kreditni biro čuva podatke, koje npr. dobijaju od banaka ili kompanija. U te podatke spadaju pre svega, prezime, ime, datum rođenja, adrese i informacije o istoriji plaćanja. Informacije o sačuvanim podacima koji se odnose na vas možete dobiti direktno od kreditnog biroa.


Ko ima pristup vašim podacima?


Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.


Takođe, u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza, podaci mogu biti prosleđeni društvima unutar Schwarz grupacije.


Koliko dugo čuvamo vaše podatke?


Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja, na primer zakonski rok od 5 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu.


Da li ste u obavezi da nam dostavite vaše podatke?


U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama.


Da li se podaci prosleđuju izvan zemalja članica Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka?


U slučaju da lične podatke prosleđujemo primaocima izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prosleđivanje podataka se vrši samo u slučaju da je EU potvrdila odgovarajući stepen zaštite podataka, ukoliko je sa primaocem podataka ugovoren odgovarajući stepen zaštite podataka (npr. putem standardnih ugovornih klauzula) ili ukoliko nam vi za to date saglasnost.


Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?


Imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o vašim podacima koje obrađujemo. Dodatno, u skladu sa zakonskim uslovima, imate pravo na ispravku i brisanje vaših podataka, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na ograničenje obrade. Ukoliko obradu vaših ličnih podataka vršimo na osnovu saglasnosti, u svako doba imate pravo da tu saglasnost opozovete. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Molimo vas da se u navedenim slučajevima obratite pisanim putem ili e-mailom na dole navedenu adresu našeg lica zaduženog za zaštitu podataka. Dodatno, ukoliko niste saglasni sa obradom vaših ličnih podataka, imate mogućnost da podnesete pritužbu državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).


Odgovorno lice (rukovalac)


Odgovorno lice za obradu vaših podataka odnosno rukovalac podataka je kompanija, sa kojom ste planirali ili imate poslovni odnos, a u ovom slučaju je to Lidl Srbija KD, MB: 20699264. Prva južna radna, 22330 Nova Pazova, Tel. (0)11 655-4000, kontakt@lidl.rs.


Imate li dodatnih pitanja?


Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka u i to na sledećim adresama:


Lidl Srbija KD, Sektor Pravo & Compliance, Zaštita ličnih podataka, Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova, e-mail: poverenik@lidl.rs.

9.1 Kolačići - Opšte informacije


Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu gore pomenute odredbe. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da vam poseta internet stranici bude prijatnija. Na primer, mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.


S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.


Za detaljnije informacije o kolačićima koje koristimo (tip, rok čuvanja, mogućnost prigovora) možete pronaći u odeljku pravila o kolačićima.


9.2 Google analitika


Svrha obrade podataka/ pravni osnov:


Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"), a u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proističe iz opisane svrhe. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:


- tip/verzija pretraživača,


- operativni sistem koji se koristi,


- referrer URL (prethodno posećena stranica),


- hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),


- vreme upita servera.


Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje).


Instalaciju kolačića možete da sprečite u podešavanjima pretraživača. Međutim, napominjemo da u tom slučaju ne mogu u potpunosti da se koriste sve funkcije ove stranice. Dodatno, možete da sprečite prikupljanje podataka od strane kolačića, a koji se odnose na vaše korišćenje stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti i instalirati Browser-Add-on. Alternativno ili kao dodatak Browser-Add-u, posebno za pretraživače na mobilnim uređajima, možete sprečiti prikupljanje podataka od strane Google Analytics klikom na ovaj link. Izborom ove opcije biće postavljen opt-out-kolačić za isključivanje, koji će sprečiti nadalje prikupljanje vaših podataka prilikom posete ove internet stranice. Opt-out-kolačić važi samo za pretraživač gde je instaliran i samo za našu stranicu i biće sačuvan na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u tom pretraživaču, morate ponovo da podesite opt-out-kolačić. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.


Primaoci/ kategorije primaoca:


Informacije prikupljene putem kolačića se šalju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Ni pod kojim uslovima vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Ove informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.


Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:


Nakon anonimizacije IP adrese, više se ne može utvrditi vaš identitet. Statistički obrađeni podaci se brišu u Google analitici nakon 14 meseci. U generisanim izveštajima Google analitike više ne postoji lična referenca.


9.3 Facebook Pixel


U okviru korišćenja takozvanog Facebook piksela, koriste se kolačići i to na osnovu vaše saglasnosti (pogledajte kolačiće sa oznakom provajdera ili oznakom „Facebook“ u našem pregledu kolačića). Osim nas, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Facebook) je zajednički odgovoran za obradu podataka povezanih sa pikselom u skladu sa članom 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko želite da saznate više o saradnji sa Facebook-om, informacije možete pronaći ovde. Piksel prikuplja podatke o vašem korišćenju naše veb stranice i upoređuje ih sa podacima sa Facebook-a kako bi vam pokazao prilagođeno oglašavanje na Facebook veb lokacijama. Facebook takođe koristi podatke za sopstvene reklamne svrhe i za reklamne svrhe trećih lica u skladu sa Facebook politikom privatnosti. Tamo ćete takođe pronaći dodatne informacije o tome kako možete da ostvarite svoja prava kao lica na koja se podaci odnose, a imajući u vidu one lične podatke koje Facebook obrađuje za sopstvene svrhe.Pravila zaštite podataka na društvenim mrežama možete ponaći na linku.

Sa izuzetkom obrade podataka opisane u tački 8, vaše podatke ne prosleđujemo primaocima koji se nalaze izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Prenos podataka se obavlja u skladu sa principima tzv. Privacy Shield kao i na osnovu takozvanih standardnih ugovornih klauzula.

12.1 Pregled


Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:


- pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,


- pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,


- pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,


- pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,


- pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,


- pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
12.2 Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:


- o svrsi obrade;


- o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;


- o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;


- o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;


- o postojanju prava da se od rukovaoca (Lidl) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;o pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);o izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas);o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).


Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


12.3 Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.


12.4 Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:


- podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;


- vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;


- kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;


- podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;


- podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;


- podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.


12.5 Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:


- osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;


- obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;


- rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili


- ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.


12.6 Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:


- obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;obrada se vrši automatizovano.


Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.


12.7 Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.


Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe (pogledaj tačku 6), mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka u Lidlu.

13.1 Kontakt osoba za pitanja ili ostvarenja vaših prava


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.


U tom slučaju se možete obratiti našoj Službi za potrošače na sledećem linku.


13.2 Kontakt osoba za pitanja o zaštiti podataka


Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi obrade vaših podataka, na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu podataka (vidite tačku 12).


13.3 Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka


Pored toga, u svakom trenutku imate pravo da se žalite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti https://www.poverenik.rs/sr/)

Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu www.lidl.rs i na obradu podataka od strane nas kao rukovaoca podataka:


Lidl Srbija KD, MB: 20699264

Prva južna radna


22330 Nova Pazova

Tel. (0)11 655-4000


kontakt@lidl.rs


Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka u i to na sledećim adresama:


Lidl Srbija KD

Sektor Pravo & Compliance


Zaštita ličnih podataka

Prva južna radna br. 3

22330 Nova Pazova

E-mail: zastita.podataka@lidl.rs