Važi od: Septembra 2023

Verzija: 1.5.3


Hvala vam na interesovanju za Lidl Plus.


Pravila o zaštiti podataka o ličnosti za Lidl Plus


Ko smo mi?


Mi, Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemačka (“Lidl Stiftung” ili “mi”) smo odgovorni za obradu i zaštitu vaših ličnih podataka u okviru aplikacije Lidl Plus.Šta je Lidl Plus?


Lidl Plus je namenjen potrošačima koji žele da dobiju personalizovane informacije o našim ponudama, promocijama, kao i proizvodima i uslugama odabranih partnera i drugih kompanija koje pripadaju Lidl Grupi. Na osnovu vašeg potrošačkog ponašanja, kao i na osnovu načina na koji koristite našu aplikaciju i druge digitalne usluge Lidla, formiramo vaš profil, baziran na vašim interesovanjima.Koje lične podatke obrađujemo?


Mi obrađujemo lične podatke koje nam date prilikom registracije za Lidl Plus, kao i podatke koje nam date naknadno učešćem u anketama i upitnicima. Osim toga, prikupljamo podatke o vašem ponašanju prilikom kupovine i u vezi sa korišćenjem Lidl Plusa i drugih digitalnih usluga Lidl grupe.


Zašto prikupljamo lične podatke i koja je svrha njihove obrade?


Vaše lične podatke obrađujemo kako bismo ispunili ugovor koji ste sa nama zaključili vašom registracijom, odnosno da bismo utvrdili vaše preferencije na osnovu vašeg korisničkog ponašanja i korišćenja proizvoda i usluga grupe kompanija Lidl, kao i da bismo vam pružili personalizovane informacije i ponude.


Ako ste dali saglasnost, poslaćemo vam informacije prilagođene vama o aktuelnim Lidl promocijama i ponudama putem e-pošte, push-a ili SMS-a.


Osim toga, imamo legitiman interes da vaše iskustvo u vezi sa Lidl Plus-om učinimo što lakšim i efikasnijim.


Kome prosleđujemo vaše lične podatke?


U nekim slučajevima, vaše lične podatke prosleđujemo dobavljačima usluga sa kojima imamo zaključen pisani ugovor i koje redovno proveravamo. Ove kompanije nikada ne obrađuju vaše lične podatke zarad sopstvenih ciljeva. Osim toga, vaši lični podaci mogu biti prosleđeni nacionalnim Lidl kompanijama kako bi vam predstavili relevantan sadržaj ili pokrenuli takmičenje koje organizuje nacionalna kompanija, naravno sve pod uslovom da ste za to dali saglasnost.


Ako prenosimo lične podatke primaocima u zemljama koje su van Evropskog ekonomskog prostora (EEA), adekvatan nivo zaštite podataka obezbeđujemo merama kao što su obavezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule, sertifikati ili priznati kodeksi ponašanja.


Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?


Vaši lični podaci biće anonimizovani čim osvare svrhu zbog koje su prikupljeni. To po pravilu znači da vaše lične podatke čuvamo za vreme vašeg učešća u Lidl Plus programu. Ako ste bili neaktivni 24 meseca, obavestićemo vas o brisanju vaših podataka.


Koja prava imate vezano za obradu vaših ličnih podataka?


Imate pravo da bez naknade zahtevate informacije o podacima koje o vama obrađujemo. Pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi, imate pravo na ispravku, brisanje pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka, kao i parvo da uložite prigovor na obradu ukoliko je osnov za obradu legitiman ili javni interes. Takođe možete opozvati saglasnost datu u kontekstu Lidl Plus-a u bilo kom momentu. Osim toga, imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu.


Molimo vas da pročitate naša Pravila o zaštiti ličnih podataka u nastavku, gde možete pronaći više informacija o tome kako obrađujemo vaše podatke. Možete kontaktirati naše imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti, putem navedene poštanske adrese ili na:

zastita.podataka@lidl.rs.


Pravila o zaštiti ličnih podataka za Lidl Plus


Lidl Plus je program lojalnosti za potrošače (u nastavku „Program“ ili „Lidl Plus“), kojim upravlja Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm („Lidl Stiftung“ ili „mi“ ). Lidl Stiftung obrađuje podatke koji su neophodni za pružanje usluge, na taj način što ih prikuplja, objedinjuje, analizira i prosleđuje Lidl Srbiji (u tekstu „Lidl Grupacija“ ili „Lidl“). Nekada će obrada podataka zahtevati angažman Lidl Grupacije (“Lidl Grupacija”).


Sve dok Lidl kompanija, na osnovu vaše saglasnosti, preko Lidl Plus-a dobija vaše podatke i informiše vas o aktuelnim ponudama i akcijama Lidl-a, ta kompanija deluje kao odgovorno lice u smislu odredaba o zaštiti podataka.


Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na obradu podataka od strane Lidl Stiftung-a kao rukovaoca. Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka i to putem maila: zastitapodataka@lidlplus.rs.


Lidl Plus je namenjen potrošačima (u nastavku "korisnici" ili "vi"), koji žele da dobiju personalizovane informacije od Lidl Stiftung-a o ponudama i akcijama Lidl-a, kao i o ponudama, robi i servisima odabranih Lidl partnera, koje u što većoj meri odgovaraju individualnim interesovanjima korisnika. Osnova za utvrđivanje individualnih interesovanja je potrošačko i korisničko ponašanje koje je u vezi sa proizvodima ili uslugama Lidl kompanija. Detaljnija objašnjenja možete pronaći u nastavku.


Lidl Plus vam pruža različite usluge, koje su skrojene za vas. Tu su, između ostalog, obuhvaćene ponude koje odgovaraju vašim potrebama i željama, kao i mogućnost učestvovanja u raznim nagradnim konkursima i korišćenja ekskluzivnih popusta i posebnih akcija. U zavisnosti od toga gde i u kom obimu koristite program, Lidl Stiftung će proslediti vaše podatke određenim Lidl kompanijama, kako bi vam iste pružile što bolju uslugu.


Koje lične podatke prikupljamo i koje kanale komunikacije koristimo u te svrhe?


Registracija za Lidl Plus


U okviru registracije prikupljamo sledeće podatke o korisnicima: ime, prezime, datum rođenja, mejl adresu, broj mobilnog telefona i odabranu Lidl prodavnicu. Opciono možete da navedete i titulu, pol i adresu (ulica, broj, poštanski broj, grad, zemlja). Da biste odabrali omiljenu prodavnicu, možete koristiti i funkciju geolokacije na vašem mobilnom telefonu.


Podaci sa „Moj Lidl“ naloga


Ukoliko ste na „Moj Lidl“ nalogu dobrovoljno naveli određene informacije, te podatke preuzimamo i u okviru aplikacije Lidl Plus.


Poseta prodavnicama


Ukoliko se prilikom posete prodavnici identifikujete na kasi, zabeležićemo podatak o prodavnici koju ste posetili, o proizvodima koje ste kupili (razvrstane po vrsti, količini i ceni), o kuponima koje ste upotrebili, o ukupnom iznosu računa, kao i o trenutku i sredstvu plaćanja. Informacije o vašoj kupovini povezujemo sa vašim korisničkim nalogom i to sve u cilju ispunjenja svrhe navedene u tački 2, odnosno kako bismo vam uputili ponude koje odgovaraju vašim interesovanjima, kao i priliku da iskoristite naše specijalne ponude.

Identifikaciju na kasi vršite skeniranjem digitalne Lidl Plus kartice.


Rezervacija proizvoda


Ukoliko koristite opciju rezervacije preko Lidl Plusa i rezervišete određene proizvode da biste ih kasnije kupili u prodavnici (informacija o ovome biće automatski preneta sa vašeg Lidl Plus naloga, nakon uspešne registracije), prikupljamo vaše informacije u svrhe navedene u odeljku 2, posebno da bismo vam mogli ponuditi posebno prilagođene ponude, koje su posebno prilagođene vašim željama i interesovanjima, kao i učešće u promocijama. Dakle, nakon što kupite rezervisan proizvod, podatak o tome biće sačuvan u našem sistemu i dodeljen vašoj rezervaciji.


Služba za potrošače


Kada kontaktirate našu Službu za potrošače, obradićemo i podatke koje tom prilikom budete naveli.


Korišćenje aplikacije


Kada koristite Lidl Plus aplikaciju, mi prikupljamo podatke o prodavnici u kojoj kupujete. Osim toga, prikupljamo podatke o celokupnom sadržaju koji gledate na aplikaciji, kao što su aktivirani kuponi, vaša podešavanja vezano za obaveštenja, učešće u potencijalnim nagradnim igrama, pregledane odeljke i vaša odabrana omiljena prodavnica. Takođe prikupljamo informacije o vašoj interakciji sa aplikacijom, što uključuje koje ste odeljke posećivali, koje ekrane ste gledali tokom svake sesije, kao i broj klikova i listanja. Osim toga, obrađujemo i podatke o vašoj korisničkoj identifikaciji (LoyalityID), informacije o tome koju verziju operativnog sistema koristite, o identifikaciji uređaja, sistemskom jeziku i odabranoj zemlji, kao i verziji aplikacije koju koristite.

Vaše podatke za prijavu prikupljamo i koristimo u svrhu sprovođenja prijave na aplikaciju. Kako ne biste morali da se prijavljujete pri svakom otvaranju aplikacije, aplikacija u šifrovanoj formi čuva vaše podatke dok se ne odjavite sa korisničkog naloga.

Možete da čuvate digitalne račune na vašem uređaju i da ukoliko to opcije vašeg uređaja predviđaju iste prosledite, naravno samo pod uslovom da aplikaciji dozvolite pristup vašim fotografijama/medijima. Kameru vašeg uređaja možete da koristite za skeniranje QR-kodova, ukoliko ste dozvolili takvu opciju.

U okviru aplikacije sprovodimo interne ankete i na taj način prikupljamo informacije o vašim potrošačkim navikama, korišćenju aplikacije i ličnim preferencijama i interesovanjima, a u vezi sa svim Lidl kompanijama. Učešće u anketama je dobrovoljno.


Ponude partnera


Putem Lidl Plusa takođe su vam dostupne ponude naših partnera. Ukoliko ste zainteresovani da iskoristite neku od ponuda partnera, biće neophodno da prikažete ponudu i kod konkretne ponude prilikom posete partnera. Sve u cilju identifikacije i ostvarenja prava na pogodnost. Naši partneri će nas obavestiti o iskorišćenim ponudama (npr. vreme, količina itd.), kako bismo mi mogli još bolje da organizujemo ponude za vas.


Newsletter drugih pružaoca usluga


Ukoliko ste dali saglasnost za dobijanje newsletter-a kompanije u okviru Lidl Grupacije, mi možemo od te Lidl kompanije da dobijemo informacije o vašem korisničkom ponašanju vezanom za newsletter, uključujući informacije o vremenu otvaranja newletter-a, o linkovima na koje ste kliknuli ili koja polja koristite, koliko često i u kom trajanju.

Analiza korisničkog ponašanja/ kolačići


Prilikom korišćenja aplikacije, u svrhe statističke analize izrađujemo korisničke profile za segmentaciju i iste dodeljujemo, ukoliko je to moguće, vama, tj. vašoj mejl adresi ili korisničkom broju. Osim ukoliko podaci nisu neophodni za tehničko funkcionisanje aplikacije, ove podatke prikupljamo i koristimo samo ukoliko ste dali saglasnost na korišćenje naše tracking-tehnologije (vidi i pod tačkom 2). Ovde je obuhvaćena i sledeća obrada:


Za potrebe analitike, obrađuju se informacije u cilju:


• Optimizacija naših usluga i njihovih funkcija

• Unapređenje naše ponude i marketinga proizvoda kompanija Lidl putem (reklamnih) kampanja

• Prikazivanje oglasa zasnovanih na interesovanjima (npr. putem push poruka i reklamnih banera).


Da bismo mogli da vam prikažemo informacije zasnovane na vašim interesovanjima, neophodno je da imamo mogućnost da gore pomenutu analizu dodelimo baš vama tj. vašem profilu. U tu svrhu uspostavljamo vezu sa vašim korisničkim brojem od trenutka registracije.

Pravni osnov obrade ovih informacija je vaš pristanak koji ste dali prilikom registracije.


Aplikacija takođe koristi A/B testiranje, analitiku, razmenu poruka u Cloud-u, Crashlytics, dinamičke linkove, razmenu poruka u aplikaciji, performanse, predviđanja i udaljenu konfiguraciju. Ovo su analitičke usluge koje pruža Google. Sa Google-om smo zaključili ugovor o obradi (pogledajte i odeljke 2 i 3.1 ove politike zaštite podataka).Za analizu i pružanje personalizovanih informacija koristimo: (i) IDFA (Identifier for Advertising = = identifikator za oglašivače kod iOS-uređaja) ili (ii) reklamni identifikator kod Android-uređaja ili (iii) Huawei ID IP-/ MAC-adresu, HTTP-zaglavlje, kao i profil (fingerprint) vašeg uređaja (dodatno: vreme pristupa, zemlju, jezik, lokalna podešavanja, operativni sistem i verziju, kao i verziju aplikacije). Pored toga i informacije o aktivnosti uređaja korisnika i marketinškim aktivnostima, kao i token aplikacije i događaja. Ovi podaci se isključivo obrađuju na bazi pseudonimizacije. Preko vašeg operativnog sistema možete u svako doba da resetujete ili deaktivirate IDFA ili reklamni identifikator Android-uređaja ili Huawei ID. U slučaju da IDFA nije dostupan, adjust koristi SkAdNetwork, API kompanije Apple, kako bi olakšao pristupanje naše aplikacije marketničkoj kampanji. Pravni osnov obrade je takođe vaša saglasnost (pogledati segment 2 ove politike privatnosti).


Google Ads uparivanje klijenata


Imajte u vidu da mi u aplikaciji Lidl Plus koristimo uslugu „Google Ads Customer Matching“ kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (u daljem tekstu „Google“). U ovom procesu, liste sa korisničkim podacima se šalju na Google servere uz pomoć tehnologija za praćenje koje koristimo. Google zatim upoređuje da li se preneti korisnički podaci poklapaju sa podacima Google klijenata i zatim pravi ciljne grupe koje se mogu koristiti za prikazivanje reklama. Oglasi se mogu prikazivati u okviru Google mreže (You Tube, GMail ili u okviru pretraživača) kao i na različitim uređajima (tzv. ponovno oglašavanje ili ponovno ciljanje). Sa Google-om smo zaključili ugovor o obradi za korišćenje Google Ads uparivanja klijenata u skladu sa čl. 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Putem ovog ugovora, Google garantuje da će obrađivati lične podatke prema uputstvima u ime rukovaoca i da će obezbediti zaštitu prava lica na koja se podaci odnose. Lični podaci će biti izbrisani nakon ostvarenja svrhe. Informacije o tome kako Google koristi lične podatke, koji se prenose na Google putem integracije usluga, kao i u vezi sa vašim opcijama podešavanja za personalizovano oglašavanje i prikupljanje podataka, možete pronaći ovde i ovde. Opšte informacije o obradi podataka od strane Google-a možete pronaći u Google-ovoj politici privatnosti.


Meta/Fejsbuk


Imajte u vidu da mi u aplikaciji Lidl Plus koristimo uslugu „Facebook Custom Audience“ kompanije Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (u daljem tekstu „Facebook“). Facebook Custom Audience nam omogućava da formiramo ciljne grupe i da dizajniramo i prikazujemo personalizovane oglase na Facebook-u, a u skladu sa potrebama. U tu svrhu, liste sa korisničkim podacima se postavljaju na Facebook - putem naših tehnologija za praćenje. Facebook zatim upoređuje da li se dostavljeni korisnički podaci poklapaju sa podacima Fejsbuka, a zatim kreira ciljne grupe koje se mogu koristiti za ciljanje oglasa na Facebook-u. Imajući u vidu da grupe sadrže prilagođenu publiku, ovim obezbeđujemo da se oglasi na Facebook-u prikazuju samo ljudima koji su prethodno posetili našu aplikaciju ili su zainteresovani za naše proizvode. Facebook takođe koristi podatke za sopstvene reklamne svrhe i za reklamne svrhe trećih strana. Lica na koja se podaci odnose ostaju u prilagođenoj publici najviše 180 dana. Nakon 180 dana, lica koja pripadaju prilagođenoj publici određene veb lokacije se uklanjaju ukoliko ponovo ne posete veb lokaciju, međutim ukoliko je posete, ostaju u bazi novih 180 dana.


Mi istupamo kao zajednički rukovaoci sa Facebook-om u vezi sa korišćenjem Facebook usluge „prilagođene publike“ u skladu sa čl. 43 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sklopili smo ugovor o zajedničkoj odgovornosti da bismo utvrdili odgovarajuće obaveze i odgovornosti za ispunjavanje obaveza prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti tj. GDPR-u. Prema ovom ugovoru, mi smo odgovorni za informisanje lica na koje se podaci odnose, dok je Facebook odgovoran za ispunjavanje zahteva u vezi sa pravima lica na koje se podaci odnose iz članova 26 do 36 Zakona o zastiti podataka o ličnosti. Međutim, u okviru zajedničke odgovornosti, u principu možete tražiti uputiti zahtev za ostvarenje prava svakom od zajedničkih rukovaoca.


Facebook obradu podataka zasniva na saglasnosti korisnika Fejsbuka shodno čl. 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka ili u skladu sa legitimnim interesima Facebook-a tj. članu 12 stav 1 tačka 6 Zakona. Legitiman interes postoji da bi se obezbedili tačni i pouzdani izveštaji ili tačna statistika učinka za Facebook oglašivače. Više informacija o ovome možete pronaći u Facebook-ovim informacijama o privatnosti ili ovde. Možete kontaktirati Facebook-ovog poverenika za zaštitu podataka ovde. Možete da uložite žalbu na korišćenje usluge Custom Audiences globalno na Facebook veb lokaciji. Nakon što se prijavite na svoj Facebook nalog, bićete preusmereni na podešavanja Facebook oglasa.


Povlačenje vaše saglasnosti:

Ako želite da povučete svoju saglasnost za praćenje tokom korišćenja Lidl Plus-a, to možete učiniti u bilo kom trenutku sa budućim efektom i podesiti funkciju praćenja tako što nakon što završite registraciju pristupite onemogućavanja u okviru aplikacije pod „Više“ „Pravne informacije ” „Deljenje podataka”.


Usluga mapa


U ovoj aplikaciji imate mogućnost korišćenja mapa u okviru operativnog sistema vašeg mobilnog telefona. Naime, postoji mogućnost direktnog prikazivanja interaktivnih mapa u aplikaciji i možete da koristite funkciju mapa kako biste na primer pronašli Lidl prodavnice u vašoj blizini.

Kako biste mogli da koristite funkcije mapa, vaša IP-adresa mora biti obrađena u okviru internet komunikacije. Adresa se po pravilu obrađuje u serveru datog provajdera mapa. Mi nemamo uticaj na konkretnu obradu podataka od strane provajdera mapa. Dodatne informacije o svrsi i obimu obrade podataka od strane možete da pronađete u odredbama o zaštiti podataka datog provajdera. Tu možete da nađete i dodatne informacije o vašim pravima i podešavanjima za zaštitu privatnosti.

Adrese i pravila o zaštiti podataka provajdera su:

• Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, https://www.google.com/policies/privacy/. Additional terms of use for Google Maps / Google Earth can be found at https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

• Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California. Apple Maps Terms of Use can be found at https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-de.html. Apple’s Privacy Policy can be found at https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

• Huawei Map kit: Aspiegel SE, 1F, Simmonscourt House, Ballsbridge, Dublin D04 W9H6, Irland. https://developer.huawei.com/consumer/es/hms/huawei-MapKit/. Huawei Privacy Policy can be found at: https://www.huawei.com/en/privacy-policy


Linkovi za druge internet stranice i aplikacije


Naša aplikacija sadrži linkove za druge internet stranice i aplikacije drugih Lidl-kompanija ili odabranih partnera. Kada kliknete na neki od banera unutar aplikacije na predstavljeni proizvod, bićete preusmereni na odgovarajuću internet stranicu/ aplikaciju ili na App Store. Ovi linkovi mogu da sadrže posebne tehnologije praćenja, koje operaterima tih internet stranica/ aplikacija omogućavaju da saznaju i analiziraju gde je korisnik saznao za njih. Preporučujemo da proverite smernice za zaštitu podataka na svakoj internet stranici/aplikaciji na koju ste preusmereni, kako biste saznali koje informacije o vama obrađuje dati operater. Kada vas preusmeravamo na neku internet stranicu/ aplikaciju, obrađujemo vaše lične podatke kako bismo ispunili vaš (tehnički) zahtev za posetu internet stranice ili aplikacije (čl. 12 st.1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), i to na osnovu opravdanog interesa operatera za sprovođenje marketinga ( čl. 12 st.1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).


Newsletter/ Push-notifikacije/ SMS


Ukoliko ste za to dali odgovarajuću saglasnost, mi prikupljamo i informacije o vašem korisničkom ponašanju u odnosu na newsletter i ostale informacije, koje vam šaljemo u obliku push-notifikacije ili SMS-a. Takve informacije čuvamo, sortiramo i ukoliko je moguće dodeljujemo vašem nalogu, mejl adresi, odnosno korisničkom broju. Pri tome beležimo vreme otvaranja takvih poruka i linkove na koje ste kliknuli, odabrane proizvode, vreme, trajanje i učestalost korišćenja.

Ove podatke prikupljamo i koristimo samo ukoliko ste dali saglasnost (vidi pod tačkom 2).


Posebno osetljivi lični podaci


Analizom gore navedenih ličnih podataka nisu obuhvaćeni posebno osetljivi lični podaci u smislu člana 17 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (na primer, informacije o vašem zdravlju ili veroispovesti).


U koje svrhe i po kom pravnom osnovu obrađujemo vaše lične podatke?


Podatke koji su navedeni pod tačkom 1 obrađujemo kako bismo mogli da vam stavimo na raspolaganje odgovarajuće usluge aplikacije Lidl Plus.


Svrha komunikacije, identifikacija i zaštita vašeg korisničkog profila


Osnovne podatke koje prikupljamo u okviru registracije služe za komunikaciju sa vama, odnosno kako bismo vašem korisničkom profilu jasno dodelili vaše korisničko ponašanje i ponašanje prilikom kupovine.

Ukoliko ste tokom korišćenja aplikacije, odnosno u postavkama vašeg mobilnog uređaja dali saglasnost na takozvanu geolokaciju (klikom na polje "dozvoli autorizaciju"), koristićemo ovu funkciju kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše aktuelne lokacije. Tako pre svega u okviru funkcije "pretraga prodavnica" obrađujemo vašu lokaciju i mrežu, kako bismo prikazali najbliže prodavnice. Podaci o geolokaciji se ne čuvaju trajno kod nas.

U okviru registracije, između ostalog, prikupljamo informaciju o vašem datumu rođenja (vidi tačku 1, gore). Osnovni razlog jeste da za učešće morate da budete punoletni (vidi tačku 2 Uslova učešća). Dodatno, u okviru zakonske zaštite dece i mladih, postoje ograničenja prilikom reklamiranja određenih proizvoda (alkohol, cigarete itd.).

Vašu mejl adresu koristimo pre svega kako bismo vas zaštitili od neovlašćenog pristupa. Tako vam na primer šaljemo obaveštenje putem mejla ukoliko je došlo do pristupa aplikaciji preko drugog uređaja, tj. uređaja preko kojeg prethodno niste pristupili aplikaciji Lidl Plus.

Predmetnu obradu vršimo na osnovu zakonskih propisa, tačnije na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti član 12 stav 1 tačka 2 (obrada je potrebna za korišćenje usluge ili ispunjenje ugovora) i iz razloga što imamo opravdan interes da omogućimo lako i efikasno korišćenje aplikacije (član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju da dođe do povlačenja proizvoda, proveravamo da li ste kupili taj proizvod da bismo mogli da vas obavestimo o opozivu. U tu svrhu koristimo informacije o proizvodima koje ste kupili (pogledajte iznad „Poseta prodavnicama“).

Obrada podataka se sprovodi radi zaštite vašeg zdravlja (čl. 12 stav 1 tačka 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i zato što imamo legitiman interes da vas obavestimo o bilo kakvom povlačenju proizvoda (čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).


Svrha optimizacije mera za reklamiranje, mreže prodavnica i dizajna prodavnica


Kada nam ustupite podatke o vašoj adresi, iste koristimo za potrebe optimizacije mera za reklamiranje, (naročito deljenja naših flajera, distribuciju postera), kao I za optimizaciju mreže prodavnica tj. raspoređivanje prodavnica I njihov dizajn. Adresu navodite na dobrovoljnoj bazi. Ove podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa za optimizaciju distributivnih kanala (član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Svrha utvrđivanja vaše zainteresovanosti za proizvode


Kako bismo mogli da vam omogućimo sve prednosti članstva u programu Lidl Plus i šaljemo najbolju moguću individualnu ponudu, i kako bismo mogli da sprovodimo ciljano anketiranje potrošača, želimo da vas bolje upoznamo. U te svrhe, na osnovu svih ličnih podataka navedenih u odeljku 1, posebno podataka o vašim transakcijama, kao i informacija koje dobijamo od drugih Lidl aplikacija, veb lokacija ili digitalnih usluga opisanih iznad, koji proizvodi, specijaliteti i usluge mogu biti interesantni i relevantni za vas. Za utvrđivanje ove korelacije koristimo matematičko-statističke metode. U tu svrhu se vaši lični podaci upoređuju sa podacima drugih kupaca. Na osnovu ovog poređenja, onda možemo zaključiti koji drugi proizvodi i promocije za koje su bili zainteresovani drugi kupci sa uporedivim interesima takođe mogu biti od interesa za vas.

Koristeći ove informacije, možemo da vam skrenemo pažnju na npr. popuste na vaše omiljene proizvode u aplikaciji Lidl Plus, kao i da vam na primer ponudimo posebno povoljne cene, kupone za popust i druge pogodnosti za vas, i informisati vas o atraktivnim ponudama u sklopu akcijskih ponuda.

U tu svrhu, dobićete (ako je moguće personalizovane) informacije o proizvodima, promocijama, takmičenjima, novim uslugama i vestima, kao i anketama.

Merenjem upotrebe aplikacije (pogledajte gore), takođe dobijamo opšti uvid u optimizaciju naše Lidl Plus aplikacije i uspeh naših reklamnih kampanja. Pored toga, našim partnerima za oglašavanje obezbeđujemo statistički obrađene, anonimne podatke (zasnovane na korišćenju aplikacije kao i na kupljenim proizvodima) o uspehu njihovih reklamnih kampanja u svrhe obračuna i optimizacije njihovih marketinških kampanja. Naši partneri za oglašavanje ne mogu direktno da dođu do ovih informacija.

Osim toga, personalizovani korisnički zasnovan na vašim ličnim podacima će se koristiti za bolje oglašavanja, posebno u obliku biltena, kao i za sveukupno poboljšanje naše ponude. Ovaj profil uključuje i informacije o vašem korišćenju Lidl Plus-a.

Obradu ličnih podataka vršimo na osnovu zakonskih propisa, tačnije na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti član 12 stav 1 tačka 2 (obrada je potrebna za korišćenje usluge ili ispunjenje ugovora).

Ukoliko ste za to dali odgovarajuću saglasnost, aplikacija može da sadrži i informacije koje smo učitali sa vašeg uređaja. U tim slučajevima vaše lične podatke obrađujemo na osnovu člana člana 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti. Ovo se odnosi na obradu podataka koja je opisana gore, pod „Analiza korisničkog ponašanja“ i „Newsletter/ Push-notifikacije/ SMS“", kao i prenos podataka našim partnerima za oglašavanje, a u cilju oglašavanja reklamnog sadržaja trećih strana.

Pored poboljšanja informativne vrednosti vašeg korisničkog profila, ova saznanja koristimo i za optimizaciju aplikacije Lidl Plus, kao i ostalih ponuda, ukoliko su iste obuhvaćene vašom saglasnošću. Pravni osnov za ovu obradu je takođe član 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha prijema reklama


Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za oglašavanje, poslaćemo vam informacije o pogodnostima, informacije o novim partnerima i pogodnostima koje nude partneri, posebne promocije i (ako je moguće, personalizovane) informacije o proizvodima, promocije, nagradne igre, nove usluge i vesti. Ovo ćemo slati putem e-pošte, SMS-a ili push porukom.


Ovakvo direktno obraćanje vršimo na osnovu vaše saglasnosti ( član 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Svrha analize podataka koji su povezani sa vremenom i lokacijom


Obrađujemo i koristimo vaše lične podatke koji se odnose na lokaciju i vreme vaše kupovine kako bismo vam slali reklame koje su povezane sa datom lokacijom i vremenom, npr. preko push-notifikacija ili SMS-poruka. Ukoliko na primer najviše kupujete subotom, možemo da vam šaljemo informacije o akcijama koje se odnose na taj dan u nedelji. Možemo da vam predstavimo regionalne ponude, npr. ukoliko je nešto dostupno samo u vašem regionu.

Push-notifikacije su obaveštenja, koja aplikacija šalje na vaš uređaj, na kojem se one prikazuju kao prioritetna obaveštenja. Aplikacija koristi push-notifikacije ukoliko ste prilikom instalacije aplikacije ili u bilo kom drugom trenutku tokom korišćenja aplikacije, u podešavanjima vašeg uređaja dali saglasnost na slanje push-notifikacija. Slanje push-notifikacija možete da deaktivirate u svakom trenutku.

Ukoliko analiziramo lokaciju i vreme vaše kupovine, ovu obradu vršimo u svrhe korišćenja neke usluge ili ispunjenje ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i pošto imamo legitiman interes da našu ponudu proizvoda uskladimo sa vremenskim i lokacijskim uslovima ( član 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).


Svrha obrade upita potrošača


Lične podatke, koje navodite kada kontaktirate Službu za potrošače, tretiramo poverljivo. Te podatke koristimo isključivo u namenjene svrhe, tj. kako bismo obradili vaš upit i kako bismo odgovorili na vaš zahtev.

Da bismo mogli da obradimo vaš upit na najbolji mogući način, određene lične podatke prosledićemo nekim Lidl kompanijama. Ovo znači da ne morate da ponavljate vaš upit kako bi on bio obrađen od strane neke Lidl kompanije. Lidl kompanije koriste vaše podatke isključivo za identifikaciju vas kao kupca i obradu vašeg upita.

Pravni osnov obrade vaših podataka je član 12 stav 1 tačka 2 (izvršenje ugovora) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kako su vaši podaci neophodni za potrebe obrade vašeg upita, ali i član 12 stav 1 tačka 6) (legitiman interes) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaš i naš istovremeni (opravdani) interes da se dati podaci obrade proizilazi u ovom slučaju iz cilja da se odgovori na vaš upit, da se razreše eventualni problemi, kako bi se na taj način održalo i poboljšalo vaše zadovoljstvo kao potrošača i korisnika Službe za potrošače i potrošača Lidl grupacije.

Osim toga, mi imamo i pravnu obavezu u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti da obradimo vaš upit odnosno reklamaciju.


Svrha stavljanja aplikacije na raspolaganje


Podatke koje prikupljamo u okviru korišćenja aplikacije, obrađujemo kako bismo osigurali ispravno funkcionisanje naše aplikacije. Pre svega ove informacije su nam potrebne kako bi aplikacija mogla da sačuva odabrana podešavanja, kao i odabir zemlje i jezika, kako bismo mogli brzo da rešimo tehničke probleme i kako biste imali pristup određenim opcijama. Ovi podaci se ne koriste za izradu korisničkih profila.

Pravni osnov za korišćenje tehnologija koje su neophodne u ove svrhe je član 12 stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tj. vaše podatke obrađujemo u svrhe pružanja usluge u okviru realizacije ugovora.

Korišćenje mapa na vašim uređajima se zasniva na našem opravdanom interesu atraktivnog prikaza naše ponude i jednostavnog pronalaska lokacija koje su navedene u našoj aplikaciji. Ovo predstavlja legitiman interes u smislu člana član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Svrha pregleda istorije rezervisanih/kupljenih proizvoda


Ukoliko ste rezervisali proizvod kroz Lidl Plus aplikaciju, ovo ćete moći da vidite kroz istoriju proizvoda, a kako biste uvek imali pregled vaših rezervacija. Pravni osnov obrade je član 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (izvršenje ugovora) tj. mi ove podatke obrađujemo kako bismo mogli da vam pružimo navedenu uslugu i pružimo najbolje korisničko iskustvo.


Svrha prevencije prevara


U cilju prevencije materijalne štete, mi analiziramo potrošačko ponašanje uz pomoć Lidl Plusa, sve u cilju sprečavanja prevara. Zbog toga, mi analiziramo i to da li su i koliko često određeni artikli vraćani. Pravni osnov obrade u ovom slučaju je član 12 stav 1 tačka 6 tj. legitiman interes da sprečimo malverzacije i prevare.


Kome prosleđujemo vaše lične podatke?


U slučaju obrazloženog zahteva državnih organa, mi ćemo tim organima proslediti tražene podatke. Osim toga, vaše lične podatke prenosimo još nekim licima i to na sledeći način:


Informacije koje prosleđujemo pružaocima usluga


U određenim slučajevima, angažujemo neke partnere tj. pružaoce usluga pri čemu dolazi do obrade vaših ličnih podataka. Pri tome pažljivo biramo pružaoce usluga, koje obavezujemo u pisanoj formi. Oni postupaju po našim instrukcijama. Mi vršimo redovnu kontrolu pružaoca usluga, naročito pre početka obrade podataka, ali i kasnije na redovnom nivou. Angažovani partneri nikada ne koriste vaše lične podatke za sopstveni interes:

U tom smislu, vaše podatke prosleđujemo drugim licima koja:

• nam stavljaju na raspolaganje kapacitete memorije, sisteme baza podataka ili slično,

• pružaju tehničku podršku i

• pružaju usluge marketinško-tehničkog savetovanja.

• konsultantske usluge iz oblasti marketinga


U vezi sa korišćenjem Meta usluga, podaci se prenose na Meta (pogledajte odeljak 1.12 ove politike privatnosti).


Prosleđivanje podataka pružaocima povezanih Lidl usluga


U okviru Lidl grupacije (pogledaj paragraf 1) mi prosleđujemo sledeće podatke relevantnim nacionalnim kompanijama, a pod uslovima koji su napred navedeni:

• Vaše preferencije vezane za proizvode, a u kontekstu prezentovanog sadržaja relevantnog za vas,

• Ako učestvujete u nagradnoj igri ili takmičenju („Kampanja“) koju organizuje Lidl nacionalna kompanija, prenosimo određene podatke navedene u Pravilima kampanje (npr. broj korisnika, broj telefona, mejl adresa, datum rođenja itd.).

• Ukoliko je to neophodno radi rešavanja vašeg upita, mi prosleđujemo vase gore pomenute lične podatke Lidl nacionalnim kompanijama koje ste kontaktirali radi rešavanja vašeg upita (u kontekstu upita upućenog službi za potrošače). Osim toga, možda će biti neophodno da delove vašeg upita prosledimo i poslovnim partnerima (npr. Dobavljačima određenih proizvoda itd.),

• Ukoliko sumnjamo na prevaru, prosledićemo podatke vezane za vašu kupovinu/povrat proizvoda adekvatnoj Lidl nacionalnoj kompaniji.


Ako rezervišete proizvode preko aplikacije Lidl Plus kako biste ih kasnije kupili u Lidl prodavnici, mi ćemo Lidl-u Srbiji preneti listu rezervisanih proizvoda i broj vaše porudžbine Kompanija Lidl je isključivo odgovorna za korišćenje ovih informacija za kasniju obradu kupoprodajnog ugovora sa vama u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Pravni osnov za ovaj prenos i obradu podataka je čl. 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka, odnosno sprovođenje predugovornih mera kao odgovor na vaš zahtev.


U svrhe ciljane ponude relevantnih sadržaja, informacije o utvrđenim preferiranim proizvodima prosleđujemo relevantnim nacionalnim kompanijama u okviru Lidl grupacije (vidi gore, ispred tačke 1).

Ni pod kojim uslovima nećemo prosleđivati vaše lične podatke drugim kompanijama, koje nisu deo Lidl grupacije i koje iste mogu da koriste za marketinške potrebe.

Ukoliko podatke o ličnosti prenosimo u drugu državu, to ćemo učiniti jedino ako ta država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Spisak tih zemalja možete da pogledate pod http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

U slučaju da zemlja nije članica Konvencije, vodimo računa o tome da zaštita podataka bude adekvatno zagarantovana drugim merama. To je moguće, npr. obavezujućim propisima kompanije, ugovorom koji sadrži standardne klauzule za zaštitu ličnih podataka, sertifikatima ili priznatim kodeksima ponašanja. Ukoliko o tome želite da dobijete detaljnije informacije, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka (strana1).


Na koji način garantujemo poverljivost vaših ličnih podataka?


Kako bismo obezbedili poverljivost vaših ličnih podataka, našim zaposlenima, koji obrađuju podatke, nije dozvoljeno da bez ovlašćenja prikupljaju, obrađuju ili koriste lične podatke. Naši zaposleni su pažljivo odabrani i detaljno upućeni u propise o zaštiti podataka. Oni se takođe na početku radnog odnosa ugovorom obavezuju na čuvanje podataka u tajnosti. Ova obaveza postoji i nakon prestanka radnog odnosa.


Na koji način garantujemo bezbednost vaših ličnih podataka?


Bezbednost vaših podataka nam je izuzetno važna. Iz tog razloga preduzimamo tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših ličnih podataka, pre svega od rizika prilikom prosleđivanja podataka, kao i od opasnosti da druga lica steknu znanja o istim. Preduzete mere redovno usklađujemo sa najnovijim standardima moderne tehnologije.


Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?


Vaše lične podatke brišemo ili anonimiziramo čim više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe koju smo naveli u prethodnim tačkama. Po pravilu, vaše lične podatke čuvamo do god koristite Lidl Plus. Ukoliko ste 24 meseci neaktivni, obavestićemo vas o predstojećem brisanju. U tom slučaju možete da prigovorite brisanju ukoliko ponovo otvorite aplikaciju, odnosno ukoliko se ponovo prijavite.

U ostalim slučajevima se podaci brišu 72 sata nakon odjave sa Lidl Plus-a. U roku od ovih 72 sata imate mogućnost da povratite vaš korisnički nalog ponovnom prijavom. U tom slučaju se stopira postupak brisanja. Ukoliko vaše podatke moramo da čuvamo duže, zbog zakonskih rokova čuvanja ili u svrhe obezbeđenja, isticanja ili realizacije pravnih zahteva, čuvaćemo vaše podatke u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka i nakon odjave sa servisa Lidl Plus, sve dok to bude neophodno iz zakonskih razloga ili do ispunjenja svrhe njihovog čuvanja.

Sve lične podatke koje nam dostavljate u okviru upita upućenih Službi za potrošače, brišemo odnosno anonimiziramo najkasnije 90 dana nakon dostave finalnog odgovora. Iskustvo je pokazalo da po pravilu nakon 90 dana nema dodatnih pitanja na naše odgovore. U slučaju da ističete vaša prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose, vaše lične podatke čuvamo 3 godine nakon finalnog odgovora kao dokaz da smo vam pružili sveobuhvatne informacije i da smo ispunili zakonske obaveze.


Koja prava imate u pogledu obrade vaših podataka?


Na vaš upit vam dostavljamo informacije shodno članu 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pre svega o vašim sačuvanim ličnim podacima, primaocu ili kategoriji primaoca, kome prosleđujemo podatke, svrhu čuvanja podataka itd.). Ove informacije pružamo bez naknade.

Pored toga, pod uslovima propisanim zakonom imate pravo na ispravku pogrešnih podataka, kao i na brisanje i ograničavanje obrade i prenošenje vaših ličnih podataka.

Takođe, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka.

U slučajevima u kojima se obrada podataka zasniva na članu 12 stav 1 tačka 5 ili tačka 6, ili se vrši u svrhe marketinga, imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka.

Ukoliko ste dali saglasnost, istu možete da povučete u svakom trenutku i sa dejstvom za ubuduće, npr. u aplikaciji pod „Pomoć“ -> „Kontaktiraj nas“ ili (ukoliko želite direktno da deaktivirate pojedinačne kanale obaveštavanja) pod „Podešavanja“ -> „Obaveštenja“ ili tako što ćete poslati mejl na kontakt@lidl.rs.

Ukoliko želite da povučete saglasnost za analizu korišćenja ove aplikacije/ „Moj Lidl“ naloga, možete da promenite podešavanja unutar aplikacije, i to pod „Više“ -> „Pravne informacije“ -> „Deljenje podataka“.


Nemate obavezu dostavljanja podataka


Vi niste u obavezi da unesete vaše lične podatke u aplikaciju i ukoliko to činite, to je na sasvim dobrovoljnoj bazi. Napominjemo da bez određenih informacija, vaših ličnih podataka i vaše saglasnosti nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo pun obim aplikacije Lidl Plus i usluge koje se zasnivaju na tim podacima. Svi podaci bez kojih i dalje možete da koristite neku verziju Lidl Plus-a su naznačeni kao opcioni.


Da li Lidl Plus može da izmeni pravila o zaštiti podataka?


Postoji mogućnost izmene pravila o zaštiti podataka, ukoliko je to neophodno zbog izmene zakona ili okolnosti obrade podataka od strane Lidl Plus-a. Ukoliko, na primer, dođe do promene svrhe prikupljanja, obrade ili korišćenja vaših ličnih podataka, ili do promene rukovaoca i kategorije primaoca podataka, o tome ćemo vas obavestiti i po potrebi zatražiti vašu saglasnost.

Ovde možete preuzeti Pravila o zaštiti podataka o ličnosti za aplikaciju Lidl Plus u pdf formatu.

Za pregled dokumenta u PDF-u potrebno ti je Adobe Acrobat Reader.