Pravila o zaštiti podataka

 

Hvala Vam na interesovanju za anketu/nagradni konkurs „Tvoje mišljenje vredi“.

Zaštita Vaših podataka je za nas jako važna. U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi, obimu i svrsi obrade Vaših podataka.

1.Odgovorno lice u smislu čl. 4 stav 1 tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (rukovalac)

Ukoliko u pojedinim odeljcima ovih pravila o zaštiti podataka nije drugačije navedeno , odgovorno lice za obradu Vaših podataka u smislu čl. 4 stav 1 tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (rukovalac) je:

Lidl Srbija KD, MB: 20699264

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

Tel. (0)11 655-4000

kontakt@lidl.rs

2. Upotreba alatke za anketu anketu/nagradni konkurs „Tvoje mišljenje vredi“

Prilikom svakog pristupa ovoj internet stranici, mi o toj aktivnosti čuvamo pristupne podatke u formi datoteka.

Svaka datoteka sastoji se od:

• datuma i vremena upita;

• vremena trajanja pristupa internet stranicama.

3. Anketa/nagradni konkurs „Tvoje mišljenje vredi“

U okviru ankete kupaca o iskustvu sa kupovinom, Vaše podatke prikupljamo samo kada ih Vi nama stavite na raspolaganje, pre svega kod odgovora na pitanje "Da li postoji još nešto o čemu biste nas rado obavestili?".

Broj fiskalnog računa tražimo od Vas kako bismo osigurali da svaki fiskalni račun samo jednom učestvuje u anketi kupaca. Na osnovu broja fiskalnog računa nije moguće izvući zaključke o Vama, čak ni u slučaju plaćanja debitnom ili kreditnom karticom.

4. Stupanje u kontakt sa našom službom za potrošače

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Ukoliko ostavite ime, prezime, email adresu ili broj telefona kako bi Vas kontaktirala naša služba za potrošače, mi ih zajedno sa Vašom ocenom prosleđujemo našoj službi za potrošače isključivo u svrhu kontaktiranja. Pravni osnov obrade podataka je čl. 12 stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (saglasnost).

Primaoci/ kategorije primaoca:

Vaše podatke prosleđujemo isključivo našoj službi za potrošače.

Dodatno, za potrebe rada ove internet stranice angažovali smo kompaniju MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg, Nemačka.

Rok čuvanja/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja:

Nakon što smo Vas kontaktirali, brišemo Vaše podatke.

5. Nagradni konkurs

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

U okviru nagradnog konkursa čuvaju se lični podaci učesnika (ime, prezime, email adresa, ulica, kućni broj, poštanski broj i mesto prebivališta), oni se koriste samo u svrhu realizacije nagradnog konkursa. Pravni osnov za obradu podataka je čl. 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (izvršenje ugovora). 

Primaoci/ kategorije primaoca:

Za potrebe rada ove internet stranice angažovali smo kompaniju MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg, Nemačka.

Rok čuvanja/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja:

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu izvršenja ugovora uz poštovanje primenjivih zakona. Podaci se brišu nakon ispunjenja svrhe – sprovođenje nagradnog konkursa.

6. Korišćenje kolačića i sličnih tehnologija za obradu podataka   

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Mi, Lidl Srbija KD, odgovorni smo za obradu podataka korišćenjem takozvanih kolačića i drugih sličnih tehnologija za obradu podataka o korišćenju na svim našim (pod) domenima internet stranice www.lidl.rs/tvoje-misljenje

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptopu, tabletu, mobilnom telefonu i slično) kada posetite našu internet stranicu. Kolačići ne nanose nikakvu štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačiću se čuvaju informacije, koje proističu iz korišćenja specifičnog, pojedinačnog uređaja. To međutim ne znači, da na taj način imamo pristup informacijama o vašem identitetu.

Kolačići i druge tehnologije za obradu podataka o korišćenju služe u sledeće svrhe - u zavisnosti od kategorije kolačića odnosno druge tehnologije:

 • Tehnički neophodni: Ovo su kolačići i slične metode, bez kojih ne biste mogli da koristite naše usluge.
 • Ugodnost korišćenja: Pomoću ovih tehnologija u stanju smo da uzmemo u obzir vaše stvarne ili pretpostavljene preferencije i da vam obezbedimo ugodno korišćenje naše internet stranice. Tako smo na primer na osnovu vaših podešavanja u mogućnosti da našu internet stranicu prikažemo na jeziku koji vama odgovara. Na ovaj način dodatno izbegavamo prikaz proizvoda koji možda uopšte nisu dostupni u vašem regionu.
 • Statistika: Ove tehnologije nam omogućavaju izradu anonimnih statistika korišćenja naših usluga. Na taj način, na primer, možemo da donesemo zaključke o tome, kako da našu internet stanicu prilagodimo navikama naših korisnika.
 • Marketing: Na taj način možemo da prikazujemo oglase koji su prilagođeni vama, jer su zasnovani na analizi vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje može da se prati i preko različitih internet-stranica, pretraživača i uređaja, i to na osnovu korisničkog ID-a (jasna identifikacija).

Pregled informacija o korišćenim kolačićima i drugim tehnologijama i pojedinačnih svrha obrade, roku čuvanja podataka i eventualno uključenim trećim pružaocima usluga možete pogledati ovde.

U okviru kolačića i sličnih tehnologija za obradu podataka, obrađuju se pre svega sledeće vrste ličnih podataka, i to u zavisnosti od svrhe obrade:

Tehnički neophodni:

Unosi korisnika, kako bi se isti sačuvali preko više stranica (npr. čuvanje vaše saglasnosti za upotrebu kolačića);

Podaci o autentifikaciji za identifikaciju korisnika nakon prve prijave, kako bi se kod narednih poseta omogućio pristup autorizovanim sadržajima;

Događaji u vezi bezbednosti (npr. prepoznavanje pogrešnih prijava koje se ponavljaju);

Podaci za reprodukciju multimedijalnog sadržaja (npr. reprodukcija izabranih videa o proizvodima).

Ugodnost korišćenja:

Podešavanja korisničkog interfejsa koja nisu povezana sa trajnim prepoznavanjem (npr. aktivni izbor jezika ili konkretni prikaz upita za pretragu ili mapa za traženje prodavnice).

 • Statistika:
 • Individualni User-ID,
 • Broj poseta internet stranici (dnevno/nedeljno),
 • Vremensko trajanje korišćenja internet stranice/ popunjavanja ankete,
 • Pseudonimizovani korisnički profili sa informacijama o korišćenju naše internet stranice. Ovo pre svega obuhvata:
 • tip/ verziju pretraživača,
 • korišćeni operativni sistem,
 • referer-URL (prethodno posećena stranica),
 • ime računara (hostname) koji je pristupio stranici (IP-adresa),
 • vreme upita servera,
 • individualni ID korisnika i
 • aktivirane radnje na internet stranici (pretraživačke aktivnosti).
 • Pri tome se IP-adresa na redovnom nivou anonimizira, tako da generalno nije moguće doneti zaključak o vašem identitetu.
 • Korisnički ID povezujemo sa ostalim vašim podacima (npr. sa imenom, adresom e-mailom, itd.) samo uz vašu izričitu saglasnost. Na osnovu samog korisničkog ID-a ne možemo da utvrdimo vaš identitet.

Marketing:

 • Pseudonimizovani korisnički profili sa informacijama o korišćenju naše internet stranice. Ovo pre svega obuhvata:
 • IP-adresu,
 • individualni ID korisnika,
 • potencijalno interesovanje za određene proizvode,
 • aktivirane radnje na internet stranici (pretraživačke aktivnosti).
 • Pri tome se IP-adresa na redovnom nivou anonimizira, tako da generalno nije moguće doneti zaključak o vašem identitetu.
 • Korisnički ID povezujemo sa vašim ostalim podacima (npr. sa imenom, adresom e-mailom, itd.) samo uz vašu izričitu saglasnost. Na osnovu samog korisničkog ID-a ne možemo da utvrdimo vaš identitet. Korisnički ID i pripadajući korisnički profil po potrebi delimo sa trećim licima, i to preko provajdera reklamnih mreža.

Pravni osnov za korišćenje kolačića za marketing, statistiku i ugodnost korišćenja predstavlja vaša saglasnost u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pravni osnov za korišćenje tehnički neophodnih kolačića je član 12 stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tj. vaše podatke obrađujemo u svrhu pripreme i zaključenja ugovora.

Vašu saglasnost možete u svako doba prilagoditi ili opozvati sa dejstvom u budućnosti. To možete da uradite, ako kliknete ovde i napravite svoj odabir. Vašu saglasnost možete na jednostavan način opozvati za svaku pojedinačnu svrhu obrade, i to tako što ćete odštiklirati željeno polje.

Primaoci/ kategorije primaoca:

U nekim slučajevima, u okviru obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnologija obrade podataka o korišćenju, koristimo usluge specijalizovanih pružaoca usluga, pre svega iz sektora sprovođenja anketa potrošača. Ti pružaoci usluga vaše podatke obrađuju po našem nalogu - kao obrađivači. Oni su pažljivo odabrani i ugovorom smo ih  obavezali u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sve kompanije koje su u našim Pravilima o kolačićima navedene kao pružaoci usluga su angažovane kao obrađivači.

Ukoliko ste dali saglasnost za obradu podataka u marketinške svrhe, vaš korisnički ID i odgovarajuće profile korišćenja po potrebi ćemo podeliti sa trećim licima i to preko provajdera reklamnih mreža.

Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja podataka:

Rok čuvanja kolačića možete da pogledate u našim pravilima o kolačićima. Ukoliko u koloni „Rok“  stoji „Persistent“, navedeni kolačić se čuva do opoziva vaše saglasnosti. 

7. Prava lica na koja se podaci odnose

Na osnovu člana 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“) imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo.

Dodatno, ukoliko su ispunjeni zakonski preduslovi, imate pravo na ispravku (čl. 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), brisanje (čl. 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i ograničenje obrade Vaših ličnih podataka (čl. 31 Zakona).

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 5) ili 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa čl. 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na prigovor. Ukoliko se protivite nekoj obradi podataka, ona će ubuduće izostati, osim ako predočimo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama. 

Ukoliko ste nam Vaše podatke sami stavili na raspolaganje, imate pravo na prenosivost podataka u skladu sa čl. 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko se obrada podataka zasniva na saglasnosti u skladu sa čl. 12 stav. 1 tačka 1) ili čl. 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svakom trenutku možete da opozovete saglasnost. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. 

U gore navedenim slučajevima, u slučaju da imate pitanja ili želite da podnesete pritužbu, molimo Vas da se pismenim putem ili emailom obratite našem povereniku za zaštitu podataka (za kontakt videti tačku 8). 

Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr/)

8. Nepostojanje obaveze dostavljanja podataka

Ukoliko u prethodnim odeljcima nije drugačije navedeno (da je dostavljanje ličnih podataka zakonom ili ugovorom propisana) ne postoji obaveza dostavljanja podataka.

Ukoliko ne dostavite Vaše lične podatke kako je navedeno u gornjim odeljcima, to između ostalog ima za posledicu da ne možemo da odgovorimo na Vaš upit ili da nećete moći da učestvujete u nagradnom konkursu.

9. Druga pitanja

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za obradu Vaših ličnih podataka, molimo da se obratite našem povereniku za zaštitu podataka:

Lidl Srbija KD

Sektor Pravo & Compliance

Zaštita ličnih podataka

Prva južna radna br. 3

22330 Nova Pazova

E-mail: poverenik@lidl.rs

Datum: 13.02.2020.