PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „TVOJE MIŠLJENJE VREDI“

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „TVOJE MIŠLJENJE VREDI“

1. Ko je organizator nagradnog konkursa?

Organizator nagradnog konkursa je LIDL SRBIJA KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Matični broj: 20699264, PIB: 106884584 (u daljem tekstu Organizator ili Lidl). Učešće u nagradnom konkursu vrši se isključivo pod ovde navedenim uslovima. Učešćem u nagradnom konkursu izričito se prihvataju dole navedeni uslovi učešća.

2. Koliko traje nagradni konkurs i kako (gde) se sprovodi?

Nagradni konkurs se sprovodi u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine.

Konkurs traje od 01.01.2023. godine (od 00:00 h) do 31.12.2023. godine (do 23:59 h). 

Nakon toga, nagradni konkurs se sprovodi svakog meseca i počinje svakog prvog u mesecu u 00:00 h i završava se svakog poslednjeg dana u mesecu u 23:59 h, a u naznačenom periodu trajanja nagradnog konkursa. 

Nagradni konkurs se sprovodi na internet stranici Lidla https://www.lidl.rs/tvoje-misljenje, a odnosi se na celo područje Republike Srbije. 

3. Ko može da učestvuje u nagradnom konkursu? 

U nagradnom konkursu može da učestvuje svako punoletno lice koje je na dan početka konkursa u tekućem mesecu punoletno, sa prebivalištem u Srbiji i koje je posetilo neku Lidl-ovu prodavnicu. Dodatno, učesnici moraju prihvatiti ova pravila nagradnog konkursa i moraju dostaviti lične podatke neophodne za izvršenje ugovora. Učešće u nagradnom konkursu je besplatno i nezavisno od prethodno date ocene. Broj fiskalnog računa se unosi samo kako bismo obezbedili da je učesnik zaista posetio prodavnicu i da isto lice samo jednom učestvuje u konkursu u toku meseca (videti tačku 4).

Zaposleni u Lidlu nemaju pravo da učestvuju u nagradnom konkursu.

Svaka upotreba lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u njihovo postojanje sankcionisaće se eliminacijom učesnika iz konkursa. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje prijavljene učesnike u slučaju da: 

  • učesnik prekrši navedena pravila; 
  • je učesnik pokušao prevaru i slično;
  • učesnik vređa ljudsko dostojanstvo i generalno standarde „dobrog ukusa“ i pristojnosti; 
  • učesnik podstiče na nasilje, agresiju, opasno ponašanje, nasilne sportove;
  • učesnik aludira na pripadnost bilo kojoj političkoj opciji ili organizaciji; 
  • učesnik ukazuje na bilo kakvo vređanje na nacionalnom, verskom i polnom nivou ili ima seksualnu konotaciju.  

Do diskvalifikacije učesnika može doći i ako se utvrde bilo kakve nepravilnosti koje utiču na ravnopravno učestvovanje. 

4. Koliko često mogu da učestvujem u nagradnom konkursu?

Svaki učesnik sme samo jednom da učestvuje u nagradnom konkursu za tekući mesec. Jedan učesnik, koji se identifikuje preko jednog broja fiskalnog računa, imena i prezimena, email adrese i kontakt telefona može da osvoji samo jednu nagradu tokom nagradnog konkursa u toku tekućeg meseca. 

Ukoliko se učestvuje više puta u toku jednog meseca ili ako se daju lažni podaci prilikom prijavljivanja, Lidl ima pravo da prijavljene učesnike isključi iz nagradnog konkursa. 

Učešće je moguće do poslednjeg dana tekućeg meseca do 23:59 časa za nagradni konkurs u tom mesecu klikom na https://www.lidl.rs/tvoje-misljenje. Merodavno je elektronski zapisano vreme prijema seta podataka iz prijave o učešću u sistemu.  

5. Kako mogu da učestvujem u nagradnom konkursu?

Preduslov za nagradni konkurs je učešće u našoj anketi o iskustvu sa kupovinom na našoj internet stranici https://www.lidl.rs/tvoje-misljenje. Nakon što odgovorite na sva pitanja, imate mogućnost učestvovanja u konkursu i to klikom na opciju "Da, želim da učestvujem u nagradnom konkursu. Pročitao/la sam uslove učešća i obaveštenje o obradi podataka i prihvatam ih." Klikom za učešće u nagradnom konkursu učesnik potvrđuje da je prihvatio uslove učešća u celosti.

Potrebno je da odgovoriš na sledeće pitanje:

Skeniraj karticu na kasi, sabiraj račune i Lidl te časti. Da li znaš o kojoj pogodnosti je reč?‘‘

10 učesnika čiji odgovori budu najpribližniji tačnom odgovoru osvojiće nagradu. Ukoliko dobijemo više istih odgovora, dobitnici će biti određeni prema pravilu ko je bio najbrži u davanju odgovora.

6. Koji podaci su neophodni za učešće u nagradnom konkursu?

Osim potvrde o prihvatanju uslova učešća, da bi učestvovali u nagradnom konkursu potrebno je da nam dostavite Vaše lične podatke, a kako bi Vas kontaktirali i kako bi Vam poslali nagradu. U tu svrhu, u obrascu za učešće potrebni su sledeći podaci:

  • Ime i prezime, 
  • Email adresa,
  • Ulica, kućni broj, poštanski broj i mesto,
  • Broj telefona.

7. Šta se radi sa mojim podacima?

Podaci, koji su neophodni za realizaciju nagradnog konkursa, čuvaju se samo u tu svrhu i koriste se samo za taj nagradni konkurs. Podaci se elektronski obrađuju uz poštovanje relevantnih odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu izvršenja ugovora uz poštovanje primenjivih zakona. Podaci se brišu nakon ispunjenja svrhe – sprovođenje nagradnog konkursa.

Za potrebe rada ove internet stranice angažovali smo kompaniju Medallia, Inc., 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, CA 94105, Delaware 4759455.

Detaljnije informacije o obradi podataka možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti podataka na sledećem linku https://www.lidl.rs/tvoje-misljenje/zastita-licnih-podataka.

8. Kada i kako se biraju pobednici?

Među svim učesnicima u nagradnom konkursu u toku jednog meseca, bira se 10 pobednika. Pobednike bira žiri Organizatora do 15. u narednom mesecu za nagradni konkurs u prethodnom mesecu.

Žiri čini 2 zaposlena kod Organizatora. Pobednik se određuje na osnovu kriterijuma odgovora na pitanje: Skeniraj karticu na kasi, sabiraj račune i Lidl te časti. Da li znaš o kojoj pogodnosti je reč?‘‘

 

Imena pobednika će biti objavljeni na stranici www.lidl.rs svakog 16. u mesecu za nagradni konkurs u prethodnom mesecu.

9. Kako se pobednik obaveštava/kontaktira?

Pobednik se obaveštava u roku od sedam dana od donošenja odluke o pobedniku i to putem dostavljenog broja telefona. Ukoliko nije moguće stupiti u kontakt sa pobednikom putem telefona, obaveštenje o pobedi će biti poslato putem emaila. 

Ukoliko se pobednik ne javi u roku od 7 dana od obaveštenja putem maila, on gubi pravo na nagradu, a po istom postupku će biti  izabran sledeći pobednik.

10. U čemu se sastoji nagrada i kako se šalje?

Za nagradni konkurs u jednom mesecu bira se 10 pobednika koji dobijaju po jedan vaučer za kupovinu u Lidl-u u vrednosti od 5.000 RSD, a prvi izvučeni dobija i NF koji je previđen za taj mesec.

Vaučeri i nagrada se šalju na dostavljenu adresu u Srbiji. 

Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu, niti prebaciti na drugo fizičko lice. Pobednici ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 

11. Šta još treba da uzmem u obzir?

Pravila učešća u nagradnom konkursu biće objavljena i dostupna pod nazivom „Pravila nagradnog konkursa“ na sajtu https://www.lidl.rs/tvoje-misljenje/uslovi-ucestvovanja.

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici prihvataju prava i obaveze iz ovih pravila.

Ako je neka odredba ovih uslova za učešće nevažeća ili to postane, onda to ne utiče na pravnu valjanost ostalih uslova učešća. Organizator zadržava pravo da izmeni uslove učešća i da nagradni konkurs obustavi u celosti ili periodično ako nastupe teškoće koje ugrožavaju integritet nagradnog konkursa. Organizator ne garantuje za tehničke ili ostale probleme na koje ne može da utiče. 

Pobednik ne snosi nikakve poreske obaveze direktno povezane s nagradom. Sve obaveze u vezi poreza preuzima Organizator konkursa.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa merodavan je nadležan sud u Beogradu. 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora konkursa prema pobedniku. 

12. Kome mogu da se obratim u slučaju da imam pitanja u vezi nagradnog konkursa?

U slučaju da želite da nam pošaljete komentar, sugestiju, pohvalu, u slučaju da imate pitanja ili pritužbe u vezi nagradnog konkursa možete nas kontaktirati putem kontakt@lidl.rs