Pravila o zaštiti ličnih podataka

Hvala vam na interesovanju  za učešće u našoj anketi o službi za potrošače.

Ukoliko se interesujete za zaštitu Vaših podataka, dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za vas! Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost.  Ova Pravila o zaštiti ličnih podataka daju informacije o tome koje lične podatke prikupljamo, obrađujemo i za koju svrhu ih koristimo.

Ukoliko nije drugačije naznačeno, rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna broj 3

Nova Pazova

zastita.podataka@lidl.rs
 

2. Upotreba ankete

2.1 Korišćenje kolačića i sličnih tehnologija za obradu podataka

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:

Mi, Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, smo odgovorni za obradu podataka vezano za upotrebu takozvanih kolačića na svim (pod-)domenima na https://sluzba-za-potrosace.lidl.rs/SelfServiceRS/s/.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju  (laptop, tablet, mobilni telefon i slično) kada posetite naše internet stranice. Kolačići ne nanose nikakvu štetu Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačiću se čuvaju informacije, koje proističu iz korišćenja konkretnog uređaja. To međutim ne znači, da na taj način dobijamo neposredna saznanja o Vašem identitetu.

Tehnički neophodni kolačići i druge tehnički neophodne tehnologije se koriste za obradu podataka u cilju pružanja naše ankete.

Informacije o kolačićima i drugim tehnikama za obradu podataka, roku čuvanja i na primer angažovane pružaoce usluga možete pronaći u listi niže u tekstu.

U zavisnosti od svrhe, korišćenje tehnički neophodnih kolačića i sličnih tehnologija za obradu podataka podrazumeva obradu sledećih vrsta ličnih podataka:

 • • korisničke unose, kako bi zapamtili unose na više podstranica (npr. da biste sačuvali podešavanja kolačića);
 • • događaji u vezi sa bezbednošću (otkrivanje malicioznog ponašanja);

Pravni osnov obrade putem tehnički neophodnih kolačića je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Legitiman interes ogleda se u pružanju naše platforme i poboljšanju usluge.

 

Lista kolačića:

Naziv

Provajder

Tip

Svrha

Ističe

Neophodno

force-stream

Salesforce

Neophodno

Koristi se za preusmeravanje zahteva servera za sesije.

3 sata

Neophodno

force-proxy-stream

Salesforce

Neophodno

Uverite se da zahtevi klijenata pogađaju iste „proxy hosts“ i da je veća verovatnoća da će preuzeti sadržaj iz cash memorije.

3 sata

Neophodno

inst

Salesforce

Neophodno

Koristi se za preusmeravanje zahteva za instancu kada obeleživači I čvrsto kodirani URL-ovi šalju zahteve drugoj instanci. Ova vrsta preusmeravanja se može desiti nakon migracije organizacije, podele ili nakon bilo kakvog ažuriranja URL adrese.

Sesija

_ga

Salesforce

Funkcionalno

Kolačić treće strane se korsiti ako administrator sajta odabere da prati korisnike sajta pomoću ID-a za praćenje Google analitike.

2 godine

Potrebno

CookieConsentPolicy

Salesforce

Neophodno

Koristi se za primenu postavki saglasnosti za kolačiće krajnjeg korisnika koje postavlja naš uslužni program na strain klijenta.

1 godina

Funkcionalno

jezik

Salesforce

Funkcionalno

Identifikuje jezik za prilagođene komponente I tokove koji podržavaju više jezika. Bez ovog kolačića, prevodi za prilagođene funkcije mogu se pojaviti pogrešno.

Sesija

Zahtevano

BrowserID_sec

Salesforce

Zahtevano

Koristi se za bezbednosnu zaštitu.

1 godina

Zahtevano

sfdc-stream

Salesforce

Zahtevano

Koristi se za pravilno usmeravanje zahteva servera unutar Salesforce infrastrukture za sesije.

3 sata

Zahtevano

BrowserId

Salesforce

Zahtevano

Koristi se za bezbednosnu zaštitu.

1 godina

Primaoci/kategorije primalaca

U okviru obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka može se dogoditi da angažujemo pružaoce usluga.

Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dodatno, sve pružaoce usluga možete pronaći u listi kolačića.

Rok čuvanja/Kriterijumi za određivanje rokova čuvanja:

Za informacije o rokovima čuvanja, pogledajte listu kolačića.

3. Anketa o zadovoljstvu potrošača

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:

Naša anketa nam služi kako bismo prikupili podatke o vašem iskustvu sa našom sluđbom za potrošače, a kako bismo mogli kontinuirano da poboljšavamo vaše korisničko iskustvo i kvalitet naše usluge.

Molimo vas da tokom ankete ne dajete vaše lične podatke. Anketa je kreirana u kontekstu vašeg ranijeg upita  koji ste podneli službi za potrošače.  Stoga smo u mogućnosti da povežemo rezultate ankete sa ranijim slučajem u svrhu izveštavanja.

Pravni osnov obrade je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i vaš zajednički legitiman interes ogleda se u pružanju što bolje usluge i poboljšanju naše službe za potrošače, kao i vašeg korisničkog iskustva.

Primaoci/kategorije primalaca

U okviru obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka može se dogoditi da angažujemo pružaoce usluga.

Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Rok čuvanja/Kriterijumi za određivanje rokova čuvanja:

Vaše lične podatke brišemo ili anonimizujemo u zavisnosti od sa njim povezanog zahteva. Možete pogledati kriterijume za brisanje:

 • Kritični zahtevi se anonimizuju nakon 2 godine. Kritični zahtevi su zahtevi koji se odnose na neispravne proizvode kao npr. zapaljeni toster, koji može uticati na zdravlje kupaca
 • Slučajevi u vezi sa nadležnim organima biće anonimizovani nakon 2 godine.
 • Svi ostali zahtevi se anonimizuju u roku od 90 dana.

 

4. Prenos podataka u druge države

Ukoliko podatke o ličnosti prenosimo u drugu državu, to ćemo učiniti jedino ako ta država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite  obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

U slučaju da zemlja nije članica Konvencije, vodimo računa o tome da zaštita podataka bude adekvatno zagarantovana drugim merama. To je moguće, npr. obavezujućim propisima kompanije, ugovorom koji sadrži standardne klauzule za zaštitu ličnih podataka, sertifikatima ili priznatim kodeksima ponašanja. Ukoliko o tome želite da dobijete detaljnije informacije, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka (tačka 6).

 

5. Prava lica na koje se podaci odnose

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

 • pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pored toga, u svakom trenutku imate pravo da podnesete pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr/)

6. Ostala pitanja

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za obradu ličnih podataka, možete se obratiti našem Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti:

Lidl Srbija KD

Prva južna radna broj 3

Nova Pazova

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti

zastita.podataka@lidl.rs

 

Last updated: 04/11/2022