Zaštita podataka na našim veb stranicama

Ako date svoju saglasnost za korišćenje kolačića i sličnih tehnologija na jednoj od dole navedenih veb lokacija, ova saglasnost se takođe proširuje na upotrebu kolačića i sličnih tehnologija za obradu vaših podataka od strane sledećih kontrolora na sledećim Lidl veb lokacijama:U vezi sa propisima o zaštiti podataka na veb stranicama:Opšte informacije veb stranica: