Uslovi korišćenja „Moj Lidl“ naloga

Uslovi korišćenja „Moj Lidl“ naloga
Važi od: mart 2023.


Verzija: 1.5
Sadržaj:
1............. Oblast primene i pravila korišćenja


2............. Registracija i nalog


3............. Predmet usluge


4............. Garancije, odgovornost


5............. Raskid ugovora, brisanje, izmene


6............. Zaštita podataka


7............. Finalne odredbe

  1. Oblast primene i pravila korišćenja


Ovi uslovi korišćenja regulišu upotrebu „Moj Lidl“ naloga. Servisom „Moj Lidl“ nalog upravlja Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (u daljem tekstu,  „Lidl Stiftung“ ili „mi“), dok su druga preduzeća u okviru Lidl Grupacije (u daljem tekstu, pod zajedničkim nazivom „ grupa“) uključena u pružanje usluga. Možete da sačuvate ili odštampate trenutno važeće Uslove korišćenja u bilo kom trenutku putem linka. Tekst nakon zaključenja ugovora ne čuvamo.


„Moj Lidl“ nalog je zaštićen lozinkom i omogućava vam da pregledate, pristupite, upravljate i menjate vaše podatke u različitim online uslugama naše grupacije, npr. Lidl Plus aplikaciji i to sve kroz centralizovan Portal (u daljem tekstu „Portal“). Nadalje, on vam omogućava uslugu jedinstvene registracije (single-sign-on ili „SSO“).


Nakon što se jednom registrujete na neku od naših usluga, SSO će vam omogućiti da koristite i neke druge usluge koristeći isto korisničko ime i lozinku, naravno ukoliko ta usluga podržava SSO.


Uslugu pružamo na osnovu Uslova korišćenja „Moj Lidl“ naloga (u daljem tekstu, „Uslovi korišćenja“).


Ovi uslovi korišćenja se ne primenjuju na odvojene ugovorne odnose sa trećim stranama kao deo nekih ciljanih usluga; na primer, na kupovinu proizvoda ili usluga. Ovi uslovi odnose se samo na određene usluge iz naše ponude. 


2.Registracija i zaključenje ugovora


Da biste koristili „Moj Lidl“ nalog, neophodno je da se registrujete za neku od usluga koje mi pružamo, a koja podržava funkciju SSO, pri čemu je potrebno da kreirate lozinku za „Moj Lidl“ nalog. Ovi podaci se zajedno sa vašom mejl adresom ili brojem mobilnog telefona, koriste kako biste pristupili svom„Moj Lidl“ nalogu.


Informacije koje pružate prilikom registracije moraju biti tačne. Ne smeju se davati podaci drugih lica. Ukoliko se podaci kasnije promene, korisnik ih bez odlaganja mora prilagoditi u svom Portalu.


U zavisnosti od usluge, tokom procesa registracije morate verifikovati ili adresu mejl adresu ili broj mobilnog telefona. Za te potrebe ćemo vam poslati ili mejl ili SMS sa kodom za potvrdu. Bez verifikacije mejla ili broja mobilnog telefona, proces registracije se ne može nastaviti.
Nakon što ste prošli proces registracije, svoju ponudu za registraciju šaljete pritiskom na taster „Registruj se sada“. Pre nego što kliknete na ovaj taster, možete otkazati registraciju u bilo kom trenutku ili možete promeniti informacije koje ste uneli brisanjem, dodavanjem ili ispravljanjem unosa u različitim poljima ili zatvaranjem usluge. Nakon završetka procesa registracije, u bilo kom trenutku možete izmeniti informacije koje ste uneli na vaš Portal.


Nakon prijema vaše ponude za sklapanje ugovora, poslaćemo vam potvrdu prijema ponude (u daljem tekstu, „potvrda naloga“) na mejl adresu koju ste nam dali tokom registracije. Ova potvrda naloga takođe predstavlja naše prihvatanje vaše ponude da sklopimo ugovor o korišćenju (u daljem tekstu, „zaključivanje ugovora“). Uslugu možete koristiti odmah nakon prijema potvrde naloga.


Nakon završetka registracije, automatski će vam biti dodeljen korisnički broj.


Podaci za pristup su namenjeni isključivo ovlašćenom korisniku i moraju biti zaštićeni primenom adekvatnih mera od neovlašćenog pristupa drugih. Ukoliko korisnik primeti da je došlo do neovlašćenog korišćenja naloga, mora bez odlaganja da obavesti operatera (Lidl Stiftung) o tome. Korisnik je odgovoran za posledice korišćenja od strane drugih ukoliko je on odgovoran za to ili nije uspeo to da spreči.Korišćenje „Moj Lidl“ naloga na uređajima koji imaju Android operativni sistem je moguće samo ukoliko uređaj koristi Google Chrome pretraživač.3.Predmet usluge


Predmet usluge „Moj Lidl“ naloga je pružanje mogućnosti jedinstvenog prijavljivanja na različite šifrom zaštićene usluge u okviru Lidl grupe. Ovo u suštini znači da nakon jednokratne registracije i autentifikacije, kreirani „Moj Lidl“ nalog može da se koristi za prijavljivanje na sve usluge koje su integrisane sa „Moj Lidl“ nalogom bez potrebe za odvojenom registracijom ili ponovnim unošenjem detaljnih korisničkih podataka.


Radi jednostavnog prijavljivanja, možete da aktivirate opciju „Ostani prijavljen“. Nakon aktivacije ove funkcije, trajni kolačić (6 meseci) se postavlja u pretraživač na vašem uređaju, što osigurava da će vas „Moj Lidl“ nalog prepoznati sledeći put kada ga posetite. Ovaj kolačić se takođe može obrisati u bilo kom trenutku u podešavanjima pretraživača.


Ukoliko se registrujete preko neke od povezanih usluga, a da prethodno niste bili registrovani ni na jednu uslugu, automatski ćete podesiti i „Moj Lidl“ nalog. U slučaju da ste se ranije registrovali za neku drugu uslugu integrisanu sa „Moj Lidl“ nalogom, možete jednostavno da se prijavite na uslugu sa svojim postojećim podacima za prijavu. Ukoliko Lidl grupa u budućnosti ponudi neku novu uslugu, moguće je da ćete i nju takođe moći da koristite preko vašeg „Moj Lidl“ naloga. Moguće je da se na pojedinačne usluge primenjuju dodatni uslovi korišćenja.


Funkcija jedinstvene prijave vam daje identitet na više Portala koji povezane usluge prepoznaju i verifikuju i kojima možete da upravljate preko Portala. Portal vam omogućava da pogledate, pristupite, upravljate i ispravljate vaše informacije za različite usluge na jednoj centralnoj lokaciji. Portal čuva vaše korisničke podatke i informacije koje ste nam pružili koristeći ostale usluge. Na ovaj način, svi korisnički podaci, podaci za prijavu, informacije o vama i vašim interesovanjima iz odeljka „O meni“, ako su dobrovoljno dati, kao i informacije o plaćanju i istoriji kupovina mogu se videti na jednoj centralnoj lokaciji na Portalu. Ukoliko je potrebno, vaši podaci će se prebaciti ka odgovarajućoj usluzi kada se koriste posebne ponude kako bi se omogućilo da se izvrši odgovarajuća transakcija (videti odeljak 7).


Upotreba „Moj Lidl“ naloga je besplatna. Ipak, upotreba neke konkretne usluge može uključivati troškove, koji su transparentno prikazani uz relevantnu ponudu u skladu sa zakonskim zahtevima. Isto važi i za moguće usluge trećih strana, kao što je internet konekcija.


Samo u nekim zemljama korisnici će imati mogućnost da upotrebljavaju funkcionalnosti Lidl Pay u aplikaciji Lidl Plus. To znači da će korisnik koji to želi, moći da aktivira takozvanu „autentifikaciju u dva koraka“ za sve usluge. Nakon aktivacije autentifikacije u dva koraka, svaki put kada se korisnik prijavi na „Moj Lidl“ nalog, od njega će biti traženo da unese verifikacioni kod, koji će mu biti poslat na njegov broj mobilnog telefona ili na mejl adresu koje je registrovao kod nas.


Ukoliko korisnik više ne želi da koristi autentifikaciju u dva koraka, korisnik može da je deaktivira u bilo kom trenutku i označi svoj uređaj kao uređaj u koji ima poverenje tj. siguran uređaj. Ipak, u ovom slučaju, korisnik više ne može da koristi uslugu Lidl Pay mobilnog plaćanja.


4.Garancije, odgovornost


U okviru pojedinačnih ponuda, relevantni pružaoci usluga snose isključivu odgovornost za pružanje usluga. Lidl Stiftung ne snosi odgovornost za sporove koji mogu nastati kao posledica ovoga. Isto važi i za ostale doprinose nezavisnih trećih strana, kao što su, na primer, internet provajderi.


Lidl Stiftung će snositi odgovornost za štetu isključivo u slučaju smrti, telesne povrede ili narušavanja zdravlja korisnika, kao i u slučaju kršenja bitnih ugovornih obaveza. Lidl Stiftung će snositi odgovornost za štetu, ukoliko je štetu izazvao namerno ili grubom nepažnjom. Pod bitnim ugovornim obavezama smatraju se one obaveze čije je ispunjenje neophodno kako bi se postigao cilj ugovora. U slučaju kršenja bitnih ugovornih obaveza, Lidl Stiftung će biti odgovoran samo za štetu koja se mogla predvideti i koja je uobičajena za ugovor, ukoliko je ona nastala kao posledica nemara, osim ako se zahtev za nadoknadu štete korisnika ne zasniva na gubitku života, telesnoj povredi ili narušavanju zdravlja. Svaka odgovornost Lidl Stiftung-a za navedeno ne utiče na odgovornost u smislu Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda.
5.Raskid ugovora, brisanje, izmene


Lidl Stiftung i korisnik mogu raskinuti korisnički odnos za „Moj Lidl“ nalog u bilo kom trenutku bez otkaznog roka. U okviru upravljanja „Moj Lidl“ nalogom, korisnik može pokrenuti brisanje naloga u bilo kom trenutku.


Raskid ugovora od strane Lidl Stiftung je moguć posebno u slučaju kada korisnik prekrši uslove korišćenja. Sve do trenutka dok se taj slučaj ne razjasni, korisnički podaci mogu biti blokirani. Posebno zadržavamo pravo da izmenimo ili izbrišemo vaš „Moj Lidl“ nalog ili individualne naloge u slučaju da ste pružali netačne informacije.
6.Zaštita podataka


Obrada vaših ličnih podataka vrši se uz poštovanje vaših zakonom garantovanih prava na zaštitu podataka. Kako bi se usluga izvršila neophodno je da se podaci koje vi pružate proslede pružaocu relevantne usluge kao što je navedeno u konkretnoj usluzi (npr. slanje i plaćanje za naručene proizvode).


Više informacija u vezi sa ovim možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti podataka ovde.
7.Finalne odredbe


Jezik ugovora je srpski.


Evropska komisija je otvorila portal za onlajn rešavanje sporova na adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Međutim, mi nismo u obavezi i ne želimo da učestvujemo u rešavanju sporova pred odborom za arbitražu sa korisnicima.

Za pregled dokumenta u PDF-u potrebno ti je Adobe Acrobat Reader.