Uslovi korišćenja programa „Kupon Plus”


Početak „Kupon Plus-a”: 01.10.2022.


Period trajanja: Načelno jedan kalendarski mesec


Napomena: Program „Kupon Plus” može, ali i ne mora biti aktivan svaki mesec u toku kalendarske godine, a kampanja može da traje i kraće od jednog meseca.


Program je aktivan na teritoriji Republike Srbije.


Lidl zadržava pravo da promeni broj ciljeva, njihovu vrednost, kao i sam dodatni kupon koji odgovara svakom cilju, iz meseca u mesec, kao i period trajanja Kupon Plus kampanje, koja je načelno od prvog do poslednjeg dana u mesecu.


Učesnici:


Kako biste učestvovali u našem programu, morate da imate najmanje 18 godina, da već imate registrovan nalog na Lidl Plus aplikaciji ili da ga kreirate. Pored registrovanog naloga na Lidl Plus aplikaciji, za učestvovanje je neophodno da korisnici skeniraju svoju Lidl Plus digitalnu karticu na kasi, prilikom kupovine, a pre plaćanja.


Proizvodi koji učestvuju u programu:


Svi proizvodi koji se mogu kupiti u Lidl prodavnicama, izuzev duvanskih proizvoda kao i hrane i pića za odojčad do 6 meseci starosti.


Prilikom organizovanja “Kupon plus-a” učesnici su razvrstani u različite kategorije, a u zavisnosti od potrošačkih navika i nivoa lojalnosti (učestalosti/iznosa kupovina). Različite skale primenjuju se u zavisnosti od nivoa u koji je kupac svrstan. Cilj ovakvog segmentisanja je najgrađivanje najlojalnijih potrošača i mogućnost ostvarivanja najvećih popusta za najlojalnije grupe kupaca. Više informacije (detalji o iznosu popusta itd.) mogu se pronaći u dodanim informacijama na samom kuponu.


Benefiti programa:


Dodatni kuponi u Lidl Plus aplikaciji, koji se dobijaju nakon svakog ostvarenog, vrednosno postavljenog cilja. Vrednost i broj ciljeva može da se razlikuje u zavisnosti od perioda u kome je kampanja aktivna. Trajanje dodatnih kupona je 7 dana od dana ostvarenja cilja, nakon čega više neće biti dostupni u Lidl Plus aplikaciji.


Mehanizam funkcionisanja programa:


U periodu u kom je „Kupon Plus“ aktivan, prilikom prvog ulaska u Lidl Plus aplikaciju, potrošač će videti iskakajući prozor sa obaveštenjem o priodu o kome je „Kupon Plus” program dostupan. Za učestvovanje, neophodno je da potrošač ima registrovan nalog na Lidl Plus aplikaciji. Da bi vrednost kupovina bila akumulirana, u toku perioda trajanja programa, prilikom same kupovine na kasi u Lidl prodavnicama, a pre plaćanja, potrošači treba da skeniraju svoju Lidl Plus digitalnu karticu. Ukupna vrednost kupovina tokom perioda trajanja programa biće prikazana na početnom ekranu Lidl Plus aplikacije, na progres skali, na kojoj se nalaze i ciljevi samog programa.


Nakon svake kupovine, prilikom koje je Lidl Plus digitalna kartica skenirana na kasi, potrošać će moći da prati progres i trenutnu akumuliranu vrednost. Kada potrošače dostigne jedan od postavljenih ciljeva, dodatni kupon će se pojaviti u Lidl Plus aplikaciji. Vrsta popusta i iznos popusta mogu da se razlikuju u zavisnosti od perioda u kojem je program aktivan. Artikli na koje se obračunava popust, takođe se mogu razlikovati u zavisnosti od perioda. Dodatni kupon može da bude popust na jedan (predefinisan) artikal, popust na jedan (izabran) artikal od nekoliko ponuđenih, procentualni ili popust u dinarima na određeni iznos računa u nekoj od narednih kupovina. Svaku dodatni kupon


mora da se sačuva, da bi bio vidljiv u delu aplikacije sa Kuponima. Da bi popust bio obračunat, kuponi moraju da se aktiviraju pre korišćenja.


Ukoliko, prilikom kupovine, potrošač u svojoj korpi ima neki od proizvoda koji su isključeni iz programa, njihova vrednost neće biti deo akumulirane vrednosti, na osnovu koje se dostižu ciljevi. U tom slučaju, vrednost tih kupljenih proizvoda neće dovesti do pomeranja na progres skali.


Ukoliko potrošač, tokom trajanja kampanje, uradi povrat jednog ili više proizvoda, koji ulaze u akumuliranu vrednost kupovine, ona će, nakon povrata novčanih sredstava potrošače, biti umanjena za taj iznos, što je moguće videti na progres skali. Ako potrošač, u trenutku povrata, u aplikaciji ima kupon(e), koje nije iskoristio, a koje je dobio na osnovu vrednosti vraćenih proizvoda, kupon(i) više neće biti dostupni za korišćenje u Lidl Plus aplikaciji. Umanjenje akumulirane vrednosti kupovine, odnosi se samo na povrate onih proizvoda koji su bili kupljeni tokom perioda trajanja programa.


Kada potrošač dostigne sve postavljene ciljeve u toku perioda trajanja kampanje i nakon što je na osnovu toga dobio sve dodatne kupone, neće više biti u mogućnosti da dalje nastavi da sabira vrednosti kupovina za taj period. Tek nakon završenog jednog ciklusa programa, sa početkom novog, potrošač može ponovo da počne sa dostizanjem postavljenih ciljeva.


Ukoliko potrošač ostvari nekoliko ciljeva tokom jedne kupovine, dobiće odjednom više kupona (unapred određenih za date ciljeve).


Svaki kupon sa procentualnim ili popustom u dinarima, na određeni iznos računa, mora da se iskoristi u jednoj kupovini. Uslov za korišćenje ovog vida popusta je da vrednost kupovine mora da bude u istom ili većem iznosu od iznosa samog popusta (pravila za korišćenje ovog tipa kupona su dodatno pojašnjenja u Lidl Plus aplikaciji, na samom kuponu, u delu Dodatne informacije).


U slučaju da je vrednost kupovine iznad vrednosti popusta naznačene na kuponu, razliku doplaćuje potrošače direktno na kasi. U slučaju da je vrednost kupovine ispod vrednosti popusta, razlika se ne isplaćuje/konvertuje u keš.


Ukoliko potrošače ima više kupona sa procentualnim ili popustom u dinarima na određeni proizvod, oni se ne mogu kombinovati zajedno (za istu šifru proizvoda).


Korišćenje ličnih podataka:


Kako bi došlo do korišćenja programa “Kupon Plus” dolazi do obrade ličnih podataka. Podatke obrađujemo na osnovu člana 12 stav 1 tačka 2 (ugovor) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Više informacija o obradi vaših ličnih podataka, kao i vašim pravima kao lica na koje se podaci odnose možete pročitati u okviru Lidl Plus aplikacije u odeljku Pravne informacije “Zaštita ličnih podataka”.


Komunikacija:


Više informacija o “Kupon Plus” programu i odgovarajucim ciljevima i dodatnim kuponima je objavljeno na vebsajtu: www.lidl.rs, kao i u Lidl Plus aplikaciji.


Kompanija Lidl zadržava pravo da se za komunikaciju „Kupon Plus” koriste i drugi vidovi komunikacije, kako bi potrošaie bili bolje upoznati sa pravilima.


Finalne odredbe:


Lidl zadržava pravo jednostranog prekida programa uz prethodno obaveštenje kroz Lidl Plus aplikaciju. U tom slučaju izgubićete kupone koji prethodno nisu bili aktivirani ili iskorišteni.


Ograničenje odgovornosti

Dragi potrošači, skrećemo pažnju da je kupovina moguća samo u količinama primerenim za potrebe domaćinstva. Sve cene su izražene u dinarima sa PDV-om. Fotografije ne moraju uvek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda i unapred se izvinjavamo zbog mogućih grešaka. Prikazani proizvodi su dostupni od označenog datuma do isteka zaliha ili do isteka označenog završetka akcijskog perioda. I pored naše najbolje namere da obezbedimo dovoljne količine, nekad se nažalost desi da se proizvodi rasprodaju pre kraja trajanja akcije.