Svrha utvrđivanja vaše zainteresovanosti za proizvode


Kako bismo mogli da vam omogućimo sve prednosti članstva u programu Lidl Plus i šaljemo najbolju moguću individualnu ponudu, i kako bismo mogli da sprovodimo ciljano anketiranje potrošača, želimo da vas bolje upoznamo. U te svrhe, na osnovu svih ličnih podataka navedenih u odeljku 1, posebno podataka o vašim transakcijama, kao i informacija koje dobijamo od drugih Lidl aplikacija, veb lokacija ili digitalnih usluga opisanih iznad, koji proizvodi, specijaliteti i usluge mogu biti interesantni i relevantni za vas.


Za utvrđivanje ove korelacije koristimo matematičko-statističke metode. U tu svrhu se vaši lični podaci upoređuju sa podacima drugih kupaca. Na osnovu ovog poređenja, onda možemo zaključiti koji drugi proizvodi i promocije za koje su bili zainteresovani drugi kupci sa uporedivim interesima takođe mogu biti od interesa za vas.


Koristeći ove informacije, možemo da vam skrenemo pažnju na npr. popuste na vaše omiljene proizvode u aplikaciji Lidl Plus, kao i da vam na primer ponudimo posebno povoljne cene, kupone za popust i druge pogodnosti za vas, i informisati vas o atraktivnim ponudama u sklopu akcijskih ponuda.


U tu svrhu, dobićete (ako je moguće personalizovane) informacije o proizvodima, promocijama, takmičenjima, novim uslugama i vestima, kao i anketama.


Merenjem upotrebe aplikacije (pogledajte gore), takođe dobijamo opšti uvid u optimizaciju naše Lidl Plus aplikacije i uspeh naših reklamnih kampanja. Pored toga, našim partnerima za oglašavanje obezbeđujemo statistički obrađene, anonimne podatke (zasnovane na korišćenju aplikacije kao i na kupljenim proizvodima) o uspehu njihovih reklamnih kampanja u svrhe obračuna i optimizacije njihovih marketinških kampanja. Naši partneri za oglašavanje ne mogu direktno da dođu do ovih informacija.


Osim toga, personalizovani korisnički zasnovan na vašim ličnim podacima će se koristiti za bolje oglašavanja, posebno u obliku biltena, kao i za sveukupno poboljšanje naše ponude. Ovaj profil uključuje i informacije o vašem korišćenju Lidl Plus-a.


Obradu ličnih podataka vršimo na osnovu zakonskih propisa, tačnije na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti član 12 stav 1 tačka 2 (obrada je potrebna za korišćenje usluge ili ispunjenje ugovora).


Ukoliko ste za to dali odgovarajuću saglasnost, aplikacija može da sadrži i informacije koje smo učitali sa vašeg uređaja. U tim slučajevima vaše lične podatke obrađujemo na osnovu člana člana 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti. Ovo se odnosi na obradu podataka koja je opisana gore, pod „Analiza korisničkog ponašanja“ i „Newsletter/ Push-notifikacije/ SMS“", kao i prenos podataka našim partnerima za oglašavanje, a u cilju oglašavanja reklamnog sadržaja trećih strana.


Pored poboljšanja informativne vrednosti vašeg korisničkog profila, ova saznanja koristimo i za optimizaciju aplikacije Lidl Plus, kao i ostalih ponuda, ukoliko su iste obuhvaćene vašom saglasnošću. Pravni osnov za ovu obradu je takođe član 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.