Partner: UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd


Ponuda: Najzad onaj pravi - uslovi za stambeni sjajni!


Vreme trajanja ponude: : 16.03.2024. – 30.04.2024.


Postanite Gold klijent UniCredit Banke, jer otvaranjem Gold paket računa i prenosom zarade, dobijate sjajne uslove za stambeni kredit po nikad nižoj kamatnoj stopi od 2,65%. Varijabilna kamatna stopa 2,65% + 6m EURIBOR, maksimalan period 360 meseci. Kombinovana kamatna stopa 5,03% fiksno, prvih 60 meseci, nakon toga 2,80%, maksimalan period 360 meseci. Trajanje ponude je ograničeno do 15.03.2024.


Uslovi promocije:


Promotivna ponuda je važeća samo za korisnike Lidl Plus aplikacije uz KOD koji klijent preuzima u okviru Lidl Plus aplikacije - sekcija partneri;

Korisnik Lidl Plus aplikacije podnosi zahtev za stambeni kredit online, putem linka i odlaskom u ekspozituru UniCredit Banke;

Nakon otvaranja Gold paket računa i prenosa zarade na taj isti račun, korisnik Lidl Plus aplikacije može da aplicira za stambeni kredit kod parntera, prema specijalnoj definisanoj ceni;


Stambeni kredit - Uslovi:


• Stambeni kredit UniCredit Banke u dinarima ili indeksiran u evrima sa prenosom plate ili penzije

• Zaposleni - radni staž min 12 meseci u kontinuitetu u momentu podnošenja zahteva, penzioneri – minimum 1 mesec u penziji

Varijabilna kamatna stopa 2,65%, maksimalan period 360 meseci Kombinovana kamatna stopa 5,03% fiksno, prvih 60 meseci, nakon toga 2,80%, maksimalan period 360 meseci. Sa ili bez životnog osigranja Sa ili bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Sa ili bez učešća* **EKS obračunat na 23.01.2024. god. U obračun EKSa su uključeni sledeći troškovi

(očekivani troškovi (apsolutni iznos) na čiju visinu banka nema uticaja, a padaju na teret

korisnika): • Kreditni biro: 246 RSD • Menice: 100 RSD • Osiguranja imovine (godišnje): 40

EUR • Osiguranja života (godišnje): 100 EUR • Procena vrednosti nekretnine (na 3 godine):

100 EUR • Overa založne izjave: 10.080 RSD • Taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD • Izvod iz

baze podataka katastra nepokretnosti: 10 EUR.

***Vrednost šestomesečnog EURIBOR-a na dan 08.08.2023. iznosi 3,94%. Šestomesečni

EURIBOR se usklađuje dva puta godišnje, svakog 08.02. i 08.08. do kraja otplate kredita.

Metod obračuna kamate je proporcionalan. Kriterijumi za indeksaciju: Kredit se pušta u

dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita, a

mesečna rata se uplaćuje, odnosno kredit se vraća u dinarskoj protivvrednosti po

zvaničnom srednjem kursu NBS na dan naplate anuiteta. Specijalna ponuda važi u periodu

od 16.03.2024. do 30.04.2024.


*Navedena ponuda nije ponuda Lidl KD Srbija, već je isključivo ponuda partnera UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Lidl KD Srbija putem svojih komunikacionih kanala prenosi informaciju o ponudi partnera.


Kako da iskoristim ponudu Partnera?


1. Preuzmi Lidl Plus aplikaciju i registruj se.

2. Poseti posebnu sekciju za ponude Partnera u Lidl Plus aplikaciji i pronađi ponudu partnera

3. Kopiraj kod iz Lidl Plus Aplikacije, koji dobijaš klikom na “Iskoristi benefit”

4. Klikom na link ispod koda, bićeš preusmeren na specijalnu stranicu Partnera gde, uz kod koji si otkrio u Lidl Plus aplikaciji možeš da ostvariš benefit.


Potrebna ti je pomoć?


Ukoliko imaš pitanja u vezi sa ponudom partnera, možeš kontaktirati partnera direktno na broj 0113777888.

Pomoć u vezi Lidl Plus aplikacije možeš pronaći na putanji u Lidl Plus aplikaciji: Više > Pomoć