Opšti uslovi i kriterijumi konkursa: „Snažne. Hrabre. Važne.“