Imena dobitnika svih nagrada

DRAGI LIDL POTROŠACI,

TAČNO NA DAN NAŠEG PRVOG ROĐENDANA 11.10.2019. IZVUKLI . SMO SREĆNE DOBITNIKE VELIKE LIDL NAGRADNE IGRE! U NASTAVKU MOŽETE VIDETI IMENA DOBITNIKA SVIH NAGRADA I OVIM PUTEM ŽELIMO JOŠ JEDNOM DA VAM SE ZAHVALIMO ŠTO STE U TAKO VELIKOM BROJU PROSLAVILI PRVI ROĐENDAN SA NAMA!

HVALA OD SRCA!!!

SAZNAJ IMENA DOBITNIKA SVIH NAGRADA

Izvlačenje dobitnika nagrada u velikoj Lidl nagradnoj igri "Hvala od SRCA"

NA VIDEU MOŽETE POGLEDATI SNIMAK IZVLAČENJA DOBITNIKA SVIH NAGRADA.

 

POGLEDAJ VIDEO

VELIKA LIDL NAGRADNA IGRA!

Na osnovu člana 115 stav 2. Zakona o igrama na sreću (''Službeni glasnik RS'', broj 88/2011, 93/12- dr.zakon, 30/18, 95/19) i člana 2. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima,

odnosno sadržini pravila igara na sreću i Odluke direktora od 29.07.2019. godine, „LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA“, ul. Prva južna radna br. 3, doneta su

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

„Velika Lidl nagradna igra - Hvala od srca“

Član 1.

Priređivač nagradne igre je „Lidl Srbija KD Nova Pazova“  Nova Pazova ul. Prva južna radna br. 3, PIB 106884584, matični broj 20699264.      

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom „Velika Lidl nagradna igra – Hvala od srca“.

Član 3.

Cilj priređivanja nagradne igre je reklamiranje poslovanja priređivača i stimulisanja prodaje u postojećim prodajnim objektima širom Srbije.                                                

Član 4.

Nagradna igra se priređuje u periodu od 12. septembra 2019. godine do 11. oktobra 2019. godine, s tim što će se izvlačenje tri glavne nagrade obaviti dana 11. oktobra 2019. godine, javno na RTS, a ostale nagrade će se izvući bez prisustva kamera. Spisak svih dobitnika biće objavljen do 15. oktobra 2019. godine, u dnevnom listu „Danas“.

U izvlačenju nagrada učestvuju učesnici čije su koverte predate na šalterima pošta ili ubačene u „Lidl“ kutije, a koje su prispele na adresu „Velika Lidl nagradna igra – Hvala od srca“

do poslednjeg radnog dana koji prethodi danu izvlačenja.

Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da koverta iz bilo kog razloga ne stigne na mesto izvlačenja, te u tom slučaju ne učestvuje u izvlačenju.                                          

Član 5.

U nagradnoj igri pravo učestvovanja imaju svi građani stariju od 18 godina, sa stalnim boravkom u Republici Srbiji koji, u periodu trajanja nagradne igre ostvare račun, u bilo kom

objektu „Lidla“, veći od 1.000,00 din. Račun je potrebno staviti u „Lidl“ kovertu, koja se dobija na kasi i na unutrašnjoj strani koverte napisati ime i prezime, adresu i kontakt telefon. Koverte se mogu ubaciti u „Lidl“ kutije, koje se nalaze iza kase, ili poslati poštom na poštanski fah utisnut na koverti. 

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod priređivača nagradne igre, kao i njihovi srodnici sa kojima žive u porodičnom domaćinstvu.                                              

Član 6.

Broj koverata koji jedan učesnik u nagradnoj igri može poslati je neograničen.                                              

Član 7.

Prilikom izvlačenja nagrada, validnost prijave potvrđuje tročlana komisija u sastavu:

1.         Boško Bošković

2.         Dušan Bera

3.         Ana Popović

svi zaposleni kod priređivača nagradne igre u robi i uslugama.                                               

Član 8.

Ukupna vrednost fonda dobitaka je 11.451.733,25 din. i sastoji se od sledećih nagrada.                                               

1.         Putnički automobil BMW 320d (1 komad)......................................................................5.004.264,50 din.

2.         Zimovanje za 4 osobe u Srbiji (5 putovanja)..................................................................1.508.768,75 din.                 

3.         Frižider  Bosch (10 komada).........................................................................................1.410,100,00  din.

4.         Električni trotinet Xiaomi mi (15 komada).........................................................................810.000,00 din.

5.         Štapni mikser Bosch (100 komada).................................................................................318.600,00 din.

6.         „Lidl“ vaučeri u vrednosti od 3.000,00 din. (400 komada).............................................1.200.000,00 din.                                                                  

7.         „Lidl“ vaučeri u vrednosti od 6.000,00 din. (200 komada).............................................1.200.000,00 din.                                                

Član 9.

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, 15 dana pre početka nagradne igre.                                                 

Član 10.

Rezultati izvlačenja sa imenima dobitnika biće objavljeni u dnevnom listu „Danas“, po završetku nagradne igre.                                               

Član 11.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima igre, sa podacima o dobitnicima (ime i prezime, adresa).                                                

Član 12.

Za nagrade jemči priređivač i one ne mogu biti zamenjene za novac.                                                

Član 13.

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu za Zakonom o prezu na dohodak građana.                                                

Član 14.

Svi lični podaci učesnika (ime i prezime, adresa, broj telefona, JMBG) u nagradnoj igri će biti korišćeni isključivo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.                                              

Član 15.

U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.                                                 

Član 16.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.           

 

Beograd 01.08.2019. godine                                                                                      

„Lidl Srbija KD Nova Pazova“