Pravila o zaštiti podataka

 

Hvala Vam na interesovanju za anketu/nagradni konkurs „Tvoje mišljenje vredi“.

Zaštita Vaših podataka je za nas jako važna. U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi, obimu i svrsi obrade Vaših podataka.

1.Odgovorno lice u smislu čl. 4 stav 1 tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (rukovalac)

Ukoliko u pojedinim odeljcima ovih pravila o zaštiti podataka nije drugačije navedeno , odgovorno lice za obradu Vaših podataka u smislu čl. 4 stav 1 tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (rukovalac) je:

Lidl Srbija KD, MB: 20699264

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

Tel. (0)11 655-4000

kontakt@lidl.rs

2. Upotreba alatke za anketu anketu/nagradni konkurs „Tvoje mišljenje vredi“

Prilikom svakog pristupa ovoj internet stranici, mi o toj aktivnosti čuvamo pristupne podatke u formi datoteka. 

Svaka datoteka sastoji se od:

  • • datuma i vremena upita;
  • • vremena trajanja pristupa internet stranicama.

3. Anketa/nagradni konkurs „Tvoje mišljenje vredi“

U okviru ankete kupaca o iskustvu sa kupovinom, Vaše podatke prikupljamo samo kada ih Vi nama stavite na raspolaganje, pre svega kod odgovora na pitanje "Da li postoji još nešto o čemu biste nas rado obavestili?".

Broj fiskalnog računa tražimo od Vas kako bismo osigurali da svaki fiskalni račun samo jednom učestvuje u anketi kupaca. Na osnovu broja fiskalnog računa nije moguće izvući zaključke o Vama, čak ni u slučaju plaćanja debitnom ili kreditnom karticom.

4. Stupanje u kontakt sa našom službom za potrošače

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Ukoliko ostavite ime, prezime, email adresu ili broj telefona kako bi Vas kontaktirala naša služba za potrošače, mi ih zajedno sa Vašom ocenom prosleđujemo našoj službi za potrošače isključivo u svrhu kontaktiranja. Pravni osnov obrade podataka je čl. 12 stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (saglasnost). 

Primaoci/ kategorije primaoca:

Vaše podatke prosleđujemo isključivo našoj službi za potrošače. 

Dodatno, za potrebe rada ove internet stranice angažovali smo kompaniju MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg, Nemačka.

Rok čuvanja/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja:

Nakon što smo Vas kontaktirali, brišemo Vaše podatke. 

5. Nagradni konkurs

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

U okviru nagradnog konkursa čuvaju se lični podaci učesnika (ime, prezime, email adresa, ulica, kućni broj, poštanski broj i mesto prebivališta), oni se koriste samo u svrhu realizacije nagradnog konkursa. Pravni osnov za obradu podataka je čl. 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (izvršenje ugovora).  

Primaoci/ kategorije primaoca:

Za potrebe rada ove internet stranice angažovali smo kompaniju MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg, Nemačka. 

Rok čuvanja/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja:

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu izvršenja ugovora uz poštovanje primenjivih zakona. Podaci se brišu nakon ispunjenja svrhe – sprovođenje nagradnog konkursa.

6. Prava lica na koja se podaci odnose

Na osnovu člana 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“) imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo.

Dodatno, ukoliko su ispunjeni zakonski preduslovi, imate pravo na ispravku (čl. 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), brisanje (čl. 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i ograničenje obrade Vaših ličnih podataka (čl. 31 Zakona).

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 5) ili 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa čl. 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na prigovor. Ukoliko se protivite nekoj obradi podataka, ona će ubuduće izostati, osim ako predočimo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama.  

Ukoliko ste nam Vaše podatke sami stavili na raspolaganje, imate pravo na prenosivost podataka u skladu sa čl. 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko se obrada podataka zasniva na saglasnosti u skladu sa čl. 12 stav. 1 tačka 1) ili čl. 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svakom trenutku možete da opozovete saglasnost. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.  

U gore navedenim slučajevima, u slučaju da imate pitanja ili želite da podnesete pritužbu, molimo Vas da se pismenim putem ili emailom obratite našem povereniku za zaštitu podataka (za kontakt videti tačku 8).  

Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr/

7. Nepostojanje obaveze dostavljanja podataka

Ukoliko u prethodnim odeljcima nije drugačije navedeno (da je dostavljanje ličnih podataka zakonom ili ugovorom propisana) ne postoji obaveza dostavljanja podataka. 

Ukoliko ne dostavite Vaše lične podatke kako je navedeno u gornjim odeljcima, to između ostalog ima za posledicu da ne možemo da odgovorimo na Vaš upit ili da nećete moći da učestvujete u nagradnom konkursu. 

8. Druga pitanja

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za obradu Vaših ličnih podataka, molimo da se obratite našem povereniku za zaštitu podataka:

Lidl Srbija KD

Sektor Pravo & Compliance

Zaštita ličnih podataka

Prva južna radna br. 3

22330 Nova Pazova

E-mail: poverenik@lidl.rs

Datum: 13.02.2020.