Snažne. Hrabre. Važne

Opšti uslovi i kriterijumi konkursa

Sa ciljem podrške ženskog preduzetništva kompanija Lidl Srbija K.D, Prva južna radna 3, Nova Pazova (u daljem tekstu Organizator ili Lidl Srbija) i ove godine raspisuje konkurs „Snažne. Hrabre. Važne.“ za izbor proizvoda koje proizvode žene u Srbiji, a koji će biti u ponudi u okviru jedne akcijske nedelje u svim Lidl prodavnicama u Srbiji.

Konkurs je otvoren od 02.03.2023. do 31.03.2023. godine.

Poziv na prijavu

Kompanija Lidl Srbija svesna je odgovornosti prema životnoj sredini i ljudima koja proizilazi iz njenog poslovanja. Od 2020. godine potpisnici smo UN principa za osnaživanje žena (WEP), programa Ujedinjenih nacija koji za cilj ima jačanje položaja žena u poslovnom svetu. Nakon uspešno sprovedene kampanje „Snažne. Hrabre. Važne.“ u 2022. godini tokom koje smo podržali i promovisali 26 žena preduzetnica, odlučili smo da u toku 2023. godine nastavimo sa ovom vrstom podrške. U okviru ovogodišnje kampanje podržaćemo određeni broj , ali i dati šansu novim učesnicama da budu deo ovog projekta. Pozivamo sve zainteresovane, kako nove preduzetnice tako i prošlogodišnje učesnice da se prijave na ovogodišnji konkurs. 

Ukoliko ste samostalna poslovna žena koja vodi lični posao i želite da promovišete svoje proizvode, prijavite se na konkurs koji organizujemo sa ciljem da podržimo žensko preduzetništvo u Srbiji. Nudimo Vam mogućnost da svoj proizvod ponudite potrošačima u Lidlu, jednom od najvećih maloprodajnih lanaca u Srbiji.

Proizvodi koji ispunjavaju uslove konkursa i koji budu odabrani biće prezentovani u okviru akcijske nedelje u oktobru 2023. godine u svim Lidl prodavnicama širom Srbije.

Pravo učešća imaju preduzetnice, privredna društva, registrovana poljoprivredna gazdinstva i proizvođači proizvoda iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike – proizvoda za negu i lepotu, čiji su 100% vlasnici žene (u daljem tekstu Privredni subjekt(i)) i koji su proizvedeni u Republici Srbiji.

Od prijava koje ispunjavaju tehničke uslove, Lidl Srbija će prema internim kriterijumima za saradnju sa dobavljačima i plasman robe prema svojoj slobodnoj oceni odabrati proizvode koji će se, nakon detaljnih pregovora i sklapanja ugovora, naći na policama u Lidlovim prodavnicama u okviru jedne akcijske nedelje u oktobru 2023. godine. Svi detalji saradnje će biti definisani ugovorom o kupoprodaji robe odnosno o ugovor o poslovnoj saradnji koji se zaključuje nakon odabira proizvoda. U slučaju da Lidl Srbija i Privredni subjekat ne postignu saglasnost o sadržini ugovora, Lidl Srbija može odabrati drugi proizvod.

Opšti uslovi:

1. Pravo prijave na konkurs u cilju ostvarivanja poslovne saradnje imaju privredni subjekti, koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Registrovani na teritoriji Republike Srbije, u Agenciji za privredne registre Republike Srbije ili su registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
 • privredni subjekat / poljoprivredno gazdinstvo 100% u vlasništvu žene.
 • Obavljaju delatnost iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike – proizvoda za negu i lepotu (nije neophodno da je to registrovana kao pretežna delatnost).
 • Zadovoljavaju sve standarde i zahteve koji su propisani relevantnim propisima Republike Srbije (npr. Zakon o trgovini, Zakon o hemikalijama, Zakonom o bezbednosti hrane i da ispunjavaju sve zahteve HACCP kodeksa, Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Zakon o upravljanju otpadom itd.) kao i drugim propisima kojima se reguliše oblast rada ovog privrednog subjekta, te da isto redovno prati i usklađuje svoje poslovanje sa izmenama koje nastaju u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije.

Napominjemo da će se isporuka proizvoda vršiti na dva magacina (Nova Pazova i Lapovo).

Kako biste učestvovali na konkursu molimo Vas da na e-mail adresu snazne.hrabre.vazne@lidl.rs pošaljete prijavu koja će sadržati sledeće podatke:

 1. Podaci o kompaniji
 • naziv kompanije
 • adresa
 • kratka biografija
 • izvod iz APR-a ili potvrdu o statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava
 • broj zaposlenih
 • e-mail adresa i broj telefona proizvođača
 1. Podaci o proizvodu:
 • naziv
 • proizvođačka specifikacija (koja između ostalo sadrži: opis proizvoda, kategoriju u koju proizvod spada, sastojke, vrstu ambalaže, rok trajanja, temperaturni režim)
 • fotografija proizvoda
 • mesečni kapacitet proizvodnje (komada/ kilograma)

Pored prijave na navedenu e-mail adresu, molimo Vas da uzorak proizvoda sa kojim učestvujete na konkursu dostavite putem pošte sa naznakom „Za konkurs: Snažne. Hrabre. Važne“ na adresu:

LIDL Srbija KD

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

 

Napomena: Usled poslovne politike Organizatora, lična dostava na navedenu adresu nije moguća.

 

Molimo Vas da uz uzorke koji su upakovani u originalnu ambalažu, tj. onako kako se stavljaju u promet i sadrže odgovarajuću deklaraciju, obavezno dostavite i naziv i adresu kompanije koji će biti identični sa onim koji su navedeni u prijavi putem E-mail-a. Potreban broj uzoraka je 5 komada.

Konkurs za prijavu i dostavljanje sve potrebne dokumentacije kao i uzoraka proizvoda, prijavljenih u okviru konkursa, otvoren je od 02.03.2023. do 31.03.2023.

Biće uzete u obzir samo one prijave koje pristignu do 31.03.2022. do 23:59h i uzorci koji stignu na našu adresu do 03.04.2023. godine do 23:59h.

Obrada ličnih podataka:

Podaci, koji su neophodni za realizaciju ovog konkursa, čuvaju se samo u tu svrhu i koriste se samo za potrebe ostvarivanja gore navedenog cilja. Podaci se obrađuju uz poštovanje relevantnih odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Osim već navedenih podataka, a u cilju promocije projekta i izvršenja ugovora, biće korišćeni i sledeći podaci učesnika: ime, prezime, ime kompanije i Vaša fotografija. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (izvršenje ugovora). Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu izvršenja ugovora nakon čega se brišu.

Detaljnije informacije o obradi podataka možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti podataka na sledećem linku https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka.

Plan projekta:

02.03.2023. – otvaranje konkursa

31.03.2023. – zatvaranje konkursa

10.04.2023. – preliminarni odabir proizvoda. Kontaktiranje odabranih dobavljača i početak pregovora o saradnji.

31.05.2023. – finalni odabir proizvoda i obaveštavanje svih učesnika o rezultatima konkursa.

Oktobar 2023. – prezentacija proizvoda u Lidl prodavnicama

NAPOMENA:
Kvalitet robe koju proizvođač dostavlja mora biti u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Organizator zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatne informacije i/ili kvalitativne i kvantitativne podatke, i da iste uvrsti u proces krajnjeg odabira.

Prezentacija proizvoda u Lidl prodavnicama vršiće se u skladu sa poslovanjem Organizatora, na način na koji je to Organizator predvideo u „shelf ready“ kutijama koje će biti definisane tokom pregovora. Promocija proizvoda i sve promotivne aktivnosti biće sprovedene od strane Organizatora, na način na koji je on to predvideo.

Samo prijave koje su potpune, ispravne i kompletne se uzimaju u razmatranje. U slučaju nepotpunih podataka Organizator zadržava pravo da prijavu diskvalifikuje čime prijavljeni proizvođač/privredni subjekat gubi pravo na dalje učestvovanje u odabiru.