PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA: "Nagradni konkurs DOBRO ZA TEBE, DOBRO ZA PRIRODU"

LIDL SRBIJA, MART 2021.

Član 1: ORGANIZATOR KONKURSA


Nagradni konkurs organizuje: Lidl Srbija KD (PIB: 106884584 ), Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova, Srbija (u daljem tekstu: 'Organizator')

 

Član 2: NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA


Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “ Nagradni konkurs DOBRO ZA TEBE, DOBRO ZA PRIRODU ” (u daljem tekstu: 'Konkurs') Konkurs se organizuje preko Instagram stranice Lidl Srbija KD (@lidlsrbija) (https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en ) i Facebook stranice Lidl Srbija (https://www.facebook.com/lidlsrbija)

(u daljem tekstu Instagram i Facebook strana Lidl Srbija KD).

Konkurs se organizuje počevši od 01.03.2021. do 05.03.2021. zaključno sa 23:59:59.

 

Član 3: MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

 

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU (MEHANIZAM)
Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da budete pratilac Instagram i Facebook profila Lidl Srbija KD (https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en) (https://www.facebook.com/lidlsrbija ) i da u komentaru ispod objave na Instagramu i Facebooku napišete koji vam je omiljeni BIO proizvod i zašto kao i da u komentaru označite još 3 osobe sa kojima biste podelili BIO paket.

Učesnici mogu biti diskvalifikovani ako postoji osnovana sumnja da su koristili lažni / dvostruki profil. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

 

Član 5: ODABIR DOBITNIKA I NAGRADE


Samo Učesnici koji su odgovorili na zadatak i ispunili gore navedene kriterijume, ulaze u izbor za potencijalne pobednike koji će biti nagrađeni. Odabir će vršiti dva predstavnika kompanije Lidl Srbija KD i jedan predstavnik iz marketinške agencije Real Grupa Srbija RGS d.o.o. Nakon provere da li je sve u skladu sa Pravilima, pobednici nagradnog takmičenja, njih 6 (šestoro), biće izabrani na osnovu najkreativnijih odgovora po gore zadatim kriterijumima. Jedan Učesnik može osvojiti samo jedan Lidl BIO poklon paket.

 

6 Učesnika sa najkreativnijim odgovorima osvojiće:

 

3 x Lidl BIO poklon paket (FB pobednici)

3 x Lidl BIO poklon paket (IG pobednici)

 

( Svaki dobitnik dobija po 1x BIO poklon paket. Poklon paket nije isti kao korpa sa slike )

 

Svaki BIO poklon paket sadrži sledeće proizvode:

 

 • Bio Organic Arabica kafa x1
 • Bio Organic sok od narandže x1
 • Bio Organic Original Italian fusilli x1
 • Bio Organic Muesli x1
 • Bio Organic Čokolada x1
 • Bio Organic Waffles x1
 • Bio Wholemeal hleb x1
 • Bio Rice Cakes x1
 • Bio Choco Nussa x1
 • Bio Organic Agava Sirup x1
 • Bio Raw Bar x1

 

Dostava nagrada će biti izvršena poštom.

Imena Instagram i Facebook profila dobitnika nagrada biće objavljena na Instagram stranici Lidl Srbija ( https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en ) i Facebook stranici Lidl Srbija ( https://www.facebook.com/lidlsrbija ) u roku od 5 (slovima: pet) dana nakon završetka nagradnog konkursa. Pobednici će biti kontaktirani putem direktne poruke odnosno putem poruke na Messengeru na profil sa kojeg su ostavili komentar na nagradni post. Pobednici su obavezni da odgovore na upit o traženim ličnim podacima putem direktne odnosno Messenger poruke na Instagram ( https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en )  odnosno Facebook profilu Lidl Srbija (https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en ) u roku od 5 (slovima: pet) dana od objavljivanja nagrađenih. Direktna poruka treba da sadrži: Ime, prezime, kontakt telefon, adresu, grad i poštanski broj. Informacije saopštene od strane Pobednika, Organizator će koristiti u svrhu stupanja u kontakt sa dobitnicima, a u vezi sa nagradama. Organizator obrađuje podatke o ličnosti na osnovu člana 12 stav 1 tačka 2 (izvršenje zakonske obaveze) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator se obavezuje da pomenute informacije neće saopštavati trećim licima, odnosno da ih neće koristiti u svrhu različitu od one za koju se saopštavaju, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Detaljnije informacije o zaštiti podataka na društvenim mrežama možete naći na sledećem linku https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka . Pobednici koji ne dostave podatke u skladu sa Pravilima biće diskvalifikovani. Isto će se postupiti i prema onim Pobednicima koji su dali netačne podatke.

Nakon dostave svih podataka od strane Pobednika i utvrđivanja da su isti ispravni od strane Organizatora, Nagrađeni će dobiti informaciju o preuzimanju nagrade. Pobednik je dužan da kroz direktnu poruku na Instagram stranici Lidl Srbija ili mailom, dostavi Organizatoru potvrdu da je nagradu primio.

 

Član 6: UČESNICI


Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Pravila ponašanja na Instagram stranici Lidl Srbija možete naći na linku https://www.lidl.rs/sr/Pravila-ponasanja-2016.htm

 

Član 7: PUBLICITET / SAGLASNOST SA PRAVILIMA

 

Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, slika i komentar u vezi Konkursa, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu Organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije dva (2) radna dana pre objavljivanja informacija o nagrađenima.

U slučaju neovlašćenog objavljivanja fotografije koja sadrži lik drugog lica koje nije saglasno sa time, Učesnik će biti u obavezi da nadoknadi svu štetu koja po tom osnovu nastane za Organizatora.

 

Član 8: PREKID KONKURSA

 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Facebook i Instagram stranici Lidl Srbija KD.

 

 

Član 9: IZMENA PRAVILA KONKURSA

 

Organizator zadržava pravo izmene ovih Pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Instagram i Facebook stranici Lidl Srbija KD, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

U Beogradu,

01.03.2021. godine.