Vaš Lidl!
Izbornik
Glavni sadržaj

Podaci o kompaniji

Lidl Srbija KD

Adresa

Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova

Registrovano kod Agencije za privredne registre / Registered with the Business Registers Agency Broj registracije: BD 144110/2010 / under No.: BD 144110/2010
Matični broj: 20699264 / I.D. No.: 20699264 PIB: 106884584 / Tax I.D. No. 106884584

Kontakt

Telefon: +381 11 6554000
Faks: +381 11 6554015
E-mail: kontakt@lidl.rs